Dzisiaj jest: 5 Sierpnia 2020 roku    |    Imieniny: Oswald, Emil, Maria

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

poniedziałek, 29 lipca 2019 09:42

Strażacy wakacji nie mają

W pierwszym półroczu 2019 roku cztery jednostki OSP z terenu Gminy Goleniów 110 razy wyjeżdżały do działań ratowniczo-gaśniczych. Strażacy brali udział w gaszeniu 76. pożarów i zwalczaniu 27. miejscowych zagrożeń, do których zaliczajmy zdarzenia związane z usuwaniem skutków wichur i silnych wiatrów, podtopień czy wypadków komunikacyjnych.

Większość z tych zdarzeń jednostki realizowały na rejonie operacyjnym Gminy Goleniów aczkolwiek zdarzały się też wyjazdy w rejon Stargardu czy Szczecina, gdzie nasze jednostki pomagały gasić duże pożary w kompleksach leśnych. Warto przypomnieć że w zeszłym roku OSP Rurzyca otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, jako ostatnia jednostka w naszej gminie; wcześniej nowe auta trafiły do jednostek w Mostach, Krępsku oraz dwa pojazdy do OSP Lubczyna. Sprzęt którym dysponują nasze OSP jest nie gorszy od tego, którym dysponują jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Jednak sprzęt to nie wszystko. Dlatego, aby dobrze się przygotować do różnego rodzaju zdarzeń, strażacy często biorą udział w ćwiczeniach i zbiórkach szkoleniowych oraz kursach. Ostatnio 12 naszych strażaków-ochotników ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskało tytuł ratownika medycznego. Teraz swoją wiedzę przekazują społeczeństwu, uczestnicząc w różnych imprezach i organizując pokazy pierwszej pomocy. Uczą zasad pierwszej pomocy przedlekarskiej, prawidłowego zachowania się podczas zdarzeń na drogach oraz na wypadek pożaru czy prawidłowego zachowania się nad wodą.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.