Dzisiaj jest: 1 Kwietnia 2023 roku    |    Imieniny: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
piątek, 13 stycznia 2023 11:43

Drugi etap budowy nowego osiedla przy ul. Stargardzkiej Wytwórczej w Goleniowie rozpoczęty

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczęło budowę kolejnych trzech budynków wielorodzinnych, w których powstanie 120 lokali mieszkalnych. Obecnie prowadzone są już prace ziemne polegające na wykopie pod fundamenty.

Wykonawcą robót pierwszego i drugiego etapu budowy jest firma P.W. EBUD – Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Zgodnie z planem realizowany jest również I etap inwestycji, w ramach którego powstaną dwa budynki z 60 lokalami mieszkalnymi.
Obecnie wykonywane są pracę budowlane na poziomie 2 piętra, w jednym z budynków jest już budowany strop nad 2 piętrem. Szyby windowe wykonywane są na wysokości trzeciej kondygnacji.
Wszystkie budynki będą liczyły 4 piętra. W każdym budynku będzie winda. Na parterze przewidziano lokale dla osób niepełnosprawnych.
Osiedle będzie w pełni zagospodarowane z miejscami parkingowymi oraz placem zabaw.

Pod koniec 2023 roku planowany jest termin zakończenia I etapu budowy, natomiast kolejne trzy bloki zostaną oddane do użytkowania w grudniu 2024 roku.

Wszystkie lokale realizowane są w standardzie „pod klucz” i przeznaczone będą do najmu na zasadach obowiązujących w Gminie Goleniów, po spełnieniu warunków określonych w stosownych przepisach. Informacje o terminie naboru, wymaganych dokumentach oraz warunkach, które muszą spełniać przyszli najemcy będą umieszczane na stronie internetowej Gminy Goleniów oraz spółki Goleniowskie TBS.

Inwestycja realizowana jest przy bezzwrotnym finansowym wsparciu z programu mieszkaniowego dla gmin z Funduszu Dopłat w wysokości 80% kosztów budowy oraz przy udziale wsparcia finansowego z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla gmin na inwestycje realizowane przez towarzystwa budownictwa społecznego w wysokości 10% kosztów inwestycji, a w pozostałym zakresie przy udziale finansowym gminy Goleniów.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.