Dzisiaj jest: 21 Marca 2023 roku    |    Imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
Aktualności z miasta i gminy Goleniów

Sesja nadzwyczajna

poniedziałek, 06 grudnia 2021 06:35

W środę, 8 grudnia br. o godz. 12.00 rozpocznie się XLII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. W programie sesji znalazł się jeden projekt uchwały, dotyczący powołania Skarbnika Gminy Goleniów.

W związku z brakiem możliwości odbycia posiedzenia XLII nadzwyczajnej sesji w miejscu pierwotnie wskazanym (równoległe spotkanie Celowego Związku Gmin R-XXI w sali konferencyjnej UGiM w Goleniowie) nastąpiła zmiana miejsca odbycia posiedzenia na Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie, ul. Wojska Polskiego 28.

Mirosław Guzikiewicz jest rekomendowany na stanowisko skarbnika Gminy Goleniów, zgodnie z projektem uchwały złożonej dziś przez burmistrza Roberta Krupowicza.

Rezygnacja skarbnika Andrzeja Cieślińskiego

wtorek, 30 listopada 2021 11:16

Rezygnację z funkcji skarbnika gminy złożył na ręce burmistrza Andrzej Cieśliński.
Powodem rezygnacji są zarzuty prokuratorskie przedstawione Andrzejowi Cieślińskiemu przez Prokuraturę Rejonową w Szczecinie. Chodzi o niedopełnienie obowiązków służbowych w Polskiej Żegludze Morskiej PP, w której pracował w latach 2006 – 2013.

Bezpłatna mammografia w grudniu

piątek, 26 listopada 2021 12:24

Zbadaj się i zyskaj spokój! Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Od 25 listopada do 10 grudnia na całym świecie trwa kampania "16 dni bez przemocy ze względu na płeć", organizowana co roku przez Women’s Global Leadership Institute.
Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet.

Ostrzeżenie o ptasiej grypie

piątek, 26 listopada 2021 09:15

Wojewoda zachodniopomorski na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Werynarii uznał tereny m.in. powiatu goleniowskiego za obszar, na którym występuje zagrożenie ptasią grypą.

W związku z powyższym na terenach wskazanych z rozporządzeniu zakazana została czasowo organizacja targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków; oraz utrzymywanie kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu.

 

Do pobrania:

pdfRozporządzenie nr 27/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z 25 listopada 2021

Ważna informacja dla osób, które złożyły oświadczenia o chęci otrzymania sprzętu komputerowego dla uczniów! Prosimy o uzupełnienie dokumentów!

Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie poszukuje pracowników na stanowisko terapeuta/instruktor terapii zajęciowej. ŚDS oferuje komfortowe warunki pracy w zgranym zespole.

Polska Agencja Prasowa ogłosiła konkurs na najciekawszą samorządową inwestycję współfinansowaną z Unii Europejskiej. Do konkursu „Inwestycja z perspektywą” zgłoszono 158 inwestycji. Gmina Goleniów zgłosiła renowację i dostosowanie kolejowego budynku magazynowego na obiekt kulturalny pod nazwą „Rampa Kultura” oraz kolejową wieżę ciśnień na potrzeby organizacji społecznych pod nazwą „Twierdza Design”.

Czterdziesta pierwsza sesja Rady Miejskiej

wtorek, 23 listopada 2021 07:41

W środę, 24 listopada br. o godz. 10.00 rozpocznie się XLI sesja Rady Miejskiej. W programie sesji znalazło się piętnaście projektów uchwał.

Awaria w dowodach

wtorek, 23 listopada 2021 07:36

Uwaga: dziś (wtorek, 23 listopada br.) z powodu nieplanowanej przerwy technicznej Dział Dowodów Osobistych będzie nieczynny od 9:30.

Komisarz Wyborczy w Szczecinie odrzucił wniosek grupy mieszkańców o przeprowadzenie referendum o odwołanie Burmistrza Gminy Goleniów.

Koordynatorzy Programu "Czyste Powietrze" prowadzą badanie w ramach utworzenia rekomendacji dla lokalnych samorządów odnoszących się do regulacji zawartych w Programie. Aby umożliwić pozyskanie tych informacji, udostępniają ankietę i zwracają się do Państwa z prośbą o jej wypełnienie.

Burmistrz Gminy Goleniów serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Goleniów do zgłaszania kandydatur do Nagrody BARNIM, przyznawanej osobom fizycznym i prawnym w celu wyróżnienia ich zasług, wybitnych osiągnięć i aktywności społecznej, kulturalnej, naukowej, sportowej.

Noś maseczkę!

piątek, 05 listopada 2021 10:25

Przypominamy o obowiązku używania maseczek na terenie Urzędu Gminy i Miasta.

Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz ma zaszczyt zaprosić Państwa na wspólne świętowanie obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2021 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem środków na wymianę źródła ciepła oraz przeprowadzeniem termomodernizacji domu zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym m.in. programu „Czyste Powietrze” we wtorek, 9 listopada o godz. 16:00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie przy ul. Wojska Polskiego 28. 

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym

piątek, 29 października 2021 06:52

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w dniach 12-24 listopada 2021 r. przeprowadzać będzie badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia, będzie realizowane na próbie 100 tys. mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym.

Pierwszy pogrzeb dzieci utraconych

czwartek, 28 października 2021 13:45

Obowiązujące prawo określa, że wszystkie dzieci zmarłe przed narodzeniem (niezależnie od długości trwania ciąży) mają prawo do godnego pochówku. Jeżeli rodzina lub inne podmioty uprawnione nie podejmą się organizacji pogrzebu, obowiązek ten spoczywa na gminie.

Bezpłatna mammografia w listopadzie

środa, 27 października 2021 06:20

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne. W listopadzie mammobus odwiedzi Goleniów trzykrotnie.

Strona 9 z 169

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.