Dzisiaj jest: 21 Marca 2023 roku    |    Imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
Aktualności z miasta i gminy Goleniów

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (czwartek, 12 stycznia br.) z powodu zewnętrznej awarii łącza nie działają usługi Urzędu Stanu Cywilnego, Działu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych.

Nabór na stanowiska pracy w UGiM

środa, 11 stycznia 2023 15:28

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy: Inspektor ds. Ośrodka Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych, Podinspektor ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości oraz Inspektor ds. profilaktyki i uzależnień w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Burmistrz Gminy Goleniów zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa dla terenu położonego wzdłuż nabrzeża rzeki Iny, które odbędzie się 26 stycznia 2023 r. o godz. 16.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Zmarł dr Zbigniew Szymański

wtorek, 03 stycznia 2023 11:48

Wczoraj, 2 stycznia 2022 r. zmarł znany i poważany w Goleniowie lekarz-laryngolog, dr Zbigniew Tomasz Szymański. Urodził się 2 czerwca 1948 r. Swoje dorosłe i zawodowe życie związał z Goleniowem. Pracował m.in. w poradni laryngologicznej przy ul. Pocztowej. W latach 1999-2006 był Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i zarazem Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie.

Niecodzienny jubileusz

wtorek, 03 stycznia 2023 10:27

Siedemdziesięciolecie pożycia małżeńskiego obchodzili 30 grudnia 2022 r. wieloletni mieszkańcy Goleniowa: Maria i Rudolf Koskowie. Z tej okazji Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Jadwiga Kozicka złożyli Jubilatom gratulacje i życzenia.

W środę i czwartek dział ewidencji DG nieczynny

poniedziałek, 02 stycznia 2023 12:02

W dniach 4 i 5 stycznia 2023 r. dział Ewidencji ds. Działalności Gospodarczej będzie nieczynny.
Sprawy dotyczące działalności gospodarczej można załatwić w gminach ościennych lub  na stronie www.biznes.gov.pl przy użyciu Profilu Zaufanego.

Gmina Goleniów otrzymała w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego tytuł „Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2022” w kategorii „Gminy liczące 15-40 tysięcy mieszkańców”. Wyróżnienie to wiązało się z przyznaniem dla Gminy nagrody finansowej w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami, społecznikami.

W piątek kasa nieczynna

czwartek, 29 grudnia 2022 09:17

Informujemy, że w piątek, 30 grudnia 2022 r. kasa Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie będzie nieczynna.

Budżet zakłada osiągnięcie dochodów blisko 254 mln. zł, w tym dochodów bieżących w wysokości blisko 202 mln. zł. i majątkowych w wysokości 52 mln zł.
Wydatki zaplanowane są w wysokości 306 mln. zł., w tym bieżące – 219 mln zł. i majątkowe w wysokości – 87 mln. zł.

150 tysięcy zł zamierza przekazać Gmina Goleniów na dokumentację projektową nowej siedziby posterunku policji w Kliniskach Wielkich.

LVI sesja Rady Miejskiej

środa, 21 grudnia 2022 06:01

W środę, 21 grudnia br. o godz. 10.00 rozpocznie się LVI sesja Rady Miejskiej. W programie sesji znalazło się m.in. sześć projektów uchwał, w tym projekt budżetu Gminy Goleniów na rok 2023.

Kursy komunikacji miejskiej - odwołane i wznowione

poniedziałek, 19 grudnia 2022 16:54

Uwaga: z uwagi na złe warunki drogowe zmuszeni jesteśmy odwołać kurs linii nr 6 do Marszewa o godz. 18:05 oraz kurs linii nr 2 do GPP o godz. 18:28.

Goleniowska Rada Seniorów znalazła się wśród 7 wyróżnionych Rad Seniorów z całej Polski w konkursie: „Liderzy aktywności społecznej 60+" organizowanym przesz Stowarzyszenie Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów.

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie informuje, że podmiotami, które realizują sprzedaż paliwa stałego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Goleniów są: WEZBUD Andrzej Kopański z siedzibą w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 4 oraz PHU Wanda Bielawska z siedzibą w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 12/14.

Jesteś mieszkańcem miejscowości Żółwia? Weź udział w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości.

50 wspólnych lat

czwartek, 08 grudnia 2022 12:36

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jedenastu parom.

Wszystkiego najlepszego!

poniedziałek, 05 grudnia 2022 17:45

Zawsze pełna charyzmy, energiczna i przedsiębiorcza, pogodna i twarda – tak mówią wnuki o Pani Bronisławie Szczęśniak, która dzisiaj, 5 grudnia obchodzi swoje setne urodziny.

Od 1 grudnia 2022 r. mieszkańcy naszej gminy, wykorzystujący do ogrzewania nieruchomości energię elektryczną mogą składać w Centrum Usług Społecznych wnioski o dodatek elektryczny.

Nowy parking za urzędem

czwartek, 01 grudnia 2022 14:38

Rozpoczęła się budowa nowego parkingu przy Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Informujemy, że podmioty, które będą prowadziły preferencyjną sprzedaż paliwa stałego dla mieszkańców Gminy Goleniów dopełniły wszelkich wymaganych formalności w ustawowym terminie i obecnie czekają na podpisanie umowy z rządową spółką Węglokoks, która ma je zaopatrywać w surowiec. Podmioty te są gotowe do uruchomienia sprzedaży.

Strona 3 z 169

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.