Dzisiaj jest: 28 Maja 2023 roku    |    Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

poniedziałek, 05 marca 2018 09:27

Z traktorami po mieście

Kolejny kierowca ciężarówki z traktorami urządził sobie rajd po mieście. Będzie to go kosztowało 500 zł plus punkty karne. Wyczyny kierowcy zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.

Poniedziałek rano. Najpierw ciężarówka przejechała ulicą Konstytucji 3 Maja, po czym przedefilowała ulicą Puszkina (na zdjęciu). Kilka minut później jechała w drugą stronę, tym razem w kierunku ul. Szczecińskiej. Tam już na nią czekała wycelowana kamera. Materiały trafią do komendy policji, która dokończy procedurę, a w razie potrzeby skieruje sprawę do sądu.

Samochód z traktorami prawdopodobnie jechał na ul. Zakładową, gdzie działa firma handlująca sprzętem rolniczym. Dlaczego błąkał się po mieście, zamiast skorzystać z wygodnego dojazdu drogą nr 6, obwodnicą wschodnią i ul. Maszewską? Prawdopodobnie kierowca nie potrafił prawidłowo ustawić nawigacji samochodowej albo postanowił oszczędzić kilka złotych na opłatach viaTOLL pobieranych na drogach krajowych. Na pewno za to zlekceważył znaki zakazu wjazdu do centrum miasta samochodów ciężarowych.
Przypominamy, że od początku marca dwa razy w tygodniu prowadzone będą kontrole wyłapujące przypadki podobnych zachowań. Pouczeń nie będzie.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.