Dzisiaj jest: 28 Maja 2023 roku    |    Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

środa, 09 maja 2018 12:25

Bóbr górą

Bóbr wygrał starcie z dużym psem. Poszło o sadzawkę w Krępsku. Bóbr został w wodzie, pies jest poraniony.

Do zdarzenia doszło we wtorek przed południem. Mieszkanka jednej z posesji wyszła z psem do ogrodu, w którym znajduje się oczko wodne. Pies, spore zwierzę w typie owczarka, zorientował się, że w wodzie jest bóbr. Wskoczył do wody. To nie spodobało się bobrowi. Wywiązała się walka, w której natychmiast przewagę zyskał bóbr, gryząc psa i nie pozwalając mu wyjść z wody. Właścicielka psa zadzwoniła do goleniowskiej Straży Miejskiej prosząc o pomoc. Kiedy strażnicy dotarli na miejsce okazało się, że psu udało się w końcu wydostać na brzeg, niestety z wyraźnymi pamiątkami po starciu. Bóbr pozostał w sadzawce jakby dając do zrozumienia, że to jego teren.
Mieszkanka Krępska poprosiła o pomoc pogotowie dla zwierząt, chcąc się pozbyć nieproszonego gościa ze stawu. Kiedy pogotowie przyjechało, bobra już jednak nie było. Wyszedł z oczka wodnego i zapewne udał się do pobliskiego kanału odwadniającego. Pracownicy pogotowia nie robili jednak złudzeń właścicielce psa: bóbr może wrócić w każdej chwili. Nie po to przecież walczył o sadzawkę, by teraz odpuścić...

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.