Dzisiaj jest: 28 Maja 2023 roku    |    Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Straż Miejska

W dniach od 12 grudnia 2011 r. do 18 grudnia 2011 r. Straż Miejska podjęła łącznie 96 interwencji, w tym 39 z własnej inicjatywy, a 57 na podstawie zgłoszeń mieszkańców i różnych instytucji. W tym czasie straż nałożyła 14 mandatów karnych na kwotę 1.450 zł oraz udzieliła 9 pouczeń.

W dniach od 05 grudnia 2011 r. do 11 grudnia 2011 r. Straż Miejska podjęła łącznie 85 interwencji, w tym 27 z własnej inicjatywy, a 58 na podstawie zgłoszeń mieszkańców i różnych INSTYTUCJI. W tym czasie straż nałożyła 8 mandatów karnych na kwotę 1 500 zł oraz udzieliła 7 pouczeń.

Straż Miejska informuje, że opublikowane zostało Rozporządzenie porządkowe nr 1/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ograniczenia używania środków pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z rozporządzeniem,w okresie od dnia 12 grudnia 2011r. do dnia 2 stycznia 2012r.  obowiązuje zakaz używania środków pirotechnicznych w miejscach publicznych. Zakaz nie obowiązuje w dniu 31 grudnia 2011r. i 1 stycznia 2012r.

W dniach od 28 listopada 2011r. do 04 grudnia 2011r. Straż Miejska podjęła łącznie 68 interwencji, w tym 18 z własnej inicjatywy, a 50 na podstawie zgłoszeń mieszkańców i różnych instytucji. W tym czasie straż nałożyła 4 mandaty karne na kwotę 500 zł oraz udzieliła 11 pouczeń.

Pijany kierowca zatrzymany

wtorek, 09 sierpnia 2011 08:00

smW piątek, 05.08.2011 r., w godzinach wieczornych na ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie patrol Straży Miejskiej zauważył podejrzanie poruszający się samochód. Kierujący jechał całą szerokością jezdni, co chwila zjeżdżając na przeciwległy pas drogi. Po zatrzymaniu pojazdu i przeprowadzeniu badania trzeźwości okazało się, że kierowca był pod wpływem alkoholu - miał 0,79mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został przekazany wezwanym na miejsce zdarzenia funkcjonariuszom Policji. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie.

W dniu 29 lipca 2011 r. o godz. 17:40 patrol Straży Miejskiej ujął na gorącym uczynku mężczyznę, który nielegalnie wyzbywał się popłuczyn pochodzących z czyszczenia cysterny samochodowej do przewozu płynnego betonu. Sprawca wykroczenia wylewał odpady płynne bezpośrednio na drogę gruntową i na skraj lasu.

W dniach od 27 grudnia 2010 r. do 02 stycznia 2011 r. Straż Miejska podjęła łącznie 70 interwencji, w tym 21 z własnej inicjatywy, a 49 na podstawie zgłoszeń mieszkańców i różnych instytucji. W tym czasie Straż nałożyła 2 mandaty karne na kwotę 300,00 zł oraz udzieliła 9 pouczeń.

Strona 9 z 9

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.