Dzisiaj jest: 29 Marca 2020 roku    |    Imieniny: Wiktoryna, Cyryl, Eustachy
piątek, 22 listopada 2013 07:06

Uwaga na czad

Nadchodzi zima i powoli zaczyna robić się coraz zimniej więc coraz chętniej podkręcamy temeraturę w naszych domach. Ale to też czas, aby również zwrócić uwagę na prawidłową cyrkulację powietrza w pomieszczeniach. Często jej brak np. w postaci zaklejonych kratek wentylacyjnych, uszczelnionych okien może doprowadzić do groźnego zatrucia czadem i w rezultacie do tragedii. 

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej prowadzi w związku z tym akcję uświadamiającą, czym jest czad i co należy zrobić, by ustrzec się zatrucia.

Co to jest czad?

Czad, czyli tlenek węgla, jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem, powstającym podczas spalania. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i może powodować uszkodzenia mózgu oraz innych narządów.

Objawy zatrucia czadem: ból głowy, duszności, trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny, senność, nudności. Osłabienie i znużenie, a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że osoba zaczadzona jest bierna (nie ucieka), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie jej z pomocą – umiera.

Jak ratować zaczadzonego?

W razie podejrzenia zatrucia czadem, należy natychmiast zapewnić zaczadzonemu dopływ świeżego powietrza, otwierając drzwi i okna, jak najszybciej wynieść go na świeże powietrze, rozluźnić ubranie i wezwać służby ratownicze: pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112. Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

Co zrobić, aby być bezpiecznym?

 • Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj okresowych przeglądów urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku.
 • Zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń (nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych, stosuj mikrowentylację okien i drzwi),
 • Nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie są wentylowane,
 • Zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia twoja rodzina – to bardzo skuteczne urządzenia, które uratowały już niejedno życie

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.