Dzisiaj jest: 17 Kwietnia 2024 roku    |    Imieniny: Klara, Robert, Rudolf
wtorek, 29 września 2015 12:55

Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2

Dnia 06.08.2015 r. została podpisana umowa z firmą SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie na realizację przedmiotowego zadania. Umowę podpisano na kwotę 6.774.102,04 zł łącznie z podatkiem VAT.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę hali gimnastycznej niepodpiwniczonej jednokondygnacyjnej. Pod względem funkcjonalnym obiekt podzielony jest na salę główną o wymiarach areny sportowej 24 m x 44 m x 7,0 m co pozwala na rozgrywki siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej halowej. Hala podzielona jest na boiska ćwiczebne wydzielone za pomocą kurtyn dźwiękochłonnych oraz zaplecze socjalno-sanitarno-szatniowe. W strefie wejściowej znajdować się ma portiernia, toalety ogólnodostępne, pokój sędziów, pokój nauczycieli wychowania fizycznego. W hali głównej należy wykonać trybunę na 302 widzów. Przy arenie głównej znajdować się ma 5 szatni z zapleczem sanitarnym. Hala gimnastyczna połączona będzie przejściem komunikacyjnym z budynkiem szkoły. Obiekt dostosowany będzie do wykorzystania przez osoby niepełnosprawne. Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje: wod-kan, elektryczną, oświetleniową, gniazd wtykowych, centralnego ogrzewania, wodociągową, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, przyłącze wodociągową, przyłącze elektryczne, przyłącze kanalizacyjne.

Dane obiektu:
- powierzchnia użytkowa – 2.076,57 m2
- powierzchnia całkowita – 2.095,85 m2
- powierzchnia zabudowy – 1.925,56 m2
- kubatura – 15.695,75 m3
Funkcję Inżyniera Kontraktu na w/w zadaniu pełni Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji ze Szczecina.

Termin zakończenia zadania 14.10.2016 r.
Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej w wysokości 2.000.000,00 zł

 
MSiT LOGO
środa, 12 sierpnia 2015 11:08

Mogą budować

We wtorek firma Skanska SA przejęła plac budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Goleniowie i może przystępować do prac.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 03 sierpnia 2015 16:56

Czas wymienić

W tym tygodniu wycinana jest reszta drzew rosnących na przyszłym placu budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 2. Po wybudowaniu hali w jej otoczeniu pojawi się nowa zieleń.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 10 lipca 2015 11:28

Za rok hala przy gimnazjum

W piątek 10 lipca otwarte zostały oferty na budowę hali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Goleniowie. Najniższa oferta jest o prawie 700 tys. zł mniejsza od kwoty zabezpieczonej na tę inwestycję w budżecie gminy.

Na budowę hali gmina zarezerwowała 7,5 mln zł. W przetargu złożono pięć ofert. Najniższą cenę zaoferowała firma Skanska SA z Warszawy, która za wybudowanie hali sportowej chce 6 774 102,04 zł. Niewiele więcej (6,86 mln zł) zaoferowało przedsiębiorstwo BPP Sp. z o.o. ze Szczecina. Najdroższa oferta opiewała na prawie 8,6 mln zł.

Wszystkie oferty zostaną teraz zbadane od strony formalnej. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza, przy czym 90 procent punktów można otrzymać za zaproponowaną cenę, 10% za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi. Skanska SA zaproponowała 61 m-cy gwarancji i 60 m-cy rękojmi.
Warunki przetargu określały termin wykonania zamówienia; hala ma być gotowa do 14 października 2016 r. Stanie na lewo od widocznego na zdjęciu budynku gimnazjum.

Gimnazjum nr 2 jest szkołą z najgorszymi w Goleniowie warunkami do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Dziś ma do dyspozycji jedynie niewielką salkę gimnastyczną o powierzchni boiska do siatkówki, wybudowaną w latach sześćdziesiątych ub. wieku.

Dział: Miasto i Gmina

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.