Dzisiaj jest: 27 Marca 2023 roku    |    Imieniny: Lidia, Ernest, Jan
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenia w 'Wystawy' poniedziałek, 27 marca 2023
Wystawy 
Nazwa wydarzenia Data
Wystawa Fotografii Goleniowa wtorek, 06 marca 2012 (12:00 - 12:00)
To wydarzenie się nie będzie powtarzać
Papierowa Rewolucja. Prasa Bezdebitowa W PRL. wtorek, 23 października 2012 (07:00)
To wydarzenie się nie będzie powtarzać
Stan Wojenny Z Perspektywy Czasu poniedziałek, 03 grudnia 2012 (07:00)
To wydarzenie się nie będzie powtarzać
Wrogowie Polski Ludowej - Wystawa piątek, 01 marca 2013 (07:00)
To wydarzenie się nie będzie powtarzać
Color Art - Otwarcie Wystawy Festiwalowej piątek, 31 maja 2013 (16:00)
To wydarzenie się nie będzie powtarzać
Wystawa Malarska Anny Krzemiędak sobota, 08 czerwca 2013 (18:00)
To wydarzenie się nie będzie powtarzać
Hansa Green Tour piątek, 23 sierpnia 2013 (17:30)
To wydarzenie się nie będzie powtarzać
Wystawa Prac Artystycznych Seniorów sobota, 05 października 2013 (Cały dzień)
To wydarzenie się nie będzie powtarzać
Gołonóg - Pierwsze Dni Polskiego Goleniowa poniedziałek, 21 października 2013 (07:00)
To wydarzenie się nie będzie powtarzać
Wystawa: Wybory I Referenda W PRL W Latach 1946 - 1989 sobota, 01 lutego 2014 (07:00 - 07:00)
To wydarzenie się nie będzie powtarzać
Wystawa: Spotkanie Z Janem Pawłem II wtorek, 15 kwietnia 2014 (07:00 - 07:00)
To wydarzenie się nie będzie powtarzać
Otwarcie Wystawy "Spotkanie Z Janem Pawłem II" wtorek, 15 kwietnia 2014 (12:00)
To wydarzenie się nie będzie powtarzać
Wystawa: O Pieczęciach Goleniowskich I Pomorskich środa, 08 czerwca 2016 (08:00)
To wydarzenie się nie będzie powtarzać
Bezpłatne Badania Profilaktyczne Expo Zdrowie niedziela, 14 maja 2017 (10:00 - 11:00)
To wydarzenie się nie będzie powtarzać
Wernisaż Wystawy XXIX Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej "Color Art" wtorek, 28 maja 2019 (13:30)
To wydarzenie się nie będzie powtarzać
15 wydarzeń na 1 stronach  

Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.