Dzisiaj jest: 11 Grudnia 2023 roku    |    Imieniny: Waldemar, Damazy
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'Spotkania Z Kulturą Ukraińską' Print
  Kultura
Data: piątek, 10 maja 2013 - 17:00
Czas trwania: 2 dni

ukraina2013

10 maja (piątek)

18.00 - Wystawa pn. „Cerkwie" - „Żółty Domek", ul. Pocztowa 2

19.00 - Msza św. w obrządku grecko-katolickim w intencji Siostry Marii w oprawie Kameralnego Chóru Muzyki Cerkiewnej ze Szczecina – Kościół pw. św. Katarzyny

11 maja (sobota)

17.00 - Koncert galowy – Sala koncertowa GDK, ul. Słowackiego 1

Wykonawcy:

 • ZUTL CZEREMOSZ z Węgorzewa,
 • ZOREPAD z Bań Mazurskich,
 • Bandurzyski z Iwanofrankowska
 • NADIJA – folk - music z Leszna Górnego

Bilety w cenie: 20 złotych do nabycia w aptece LEDAN, ul. Pocztowa

12 maja (niedziela)

17.00 – Popołudnie teatralne. Wystąpią grupy teatralne z Charkowa i Gdańska. - Teatr Brama, ul. Zielona Droga 9

Bilety w cenie: 10 złotych do nabycia w aptece LEDAN, ul. Pocztowa

 

Spotkania z Kulturą Ukraińską organizowane są wspólnie przez:

 • Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Goleniowie
 • Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Brama - Vitae
 • Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalno -Społeczne TEATR BRAMA
 • Goleniowski Dom Kultury.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.