Dzisiaj jest: 25 Marca 2023 roku    |    Imieniny: Maria, Wieńczysław, Ireneusz
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'Koncert Charytatywny Dla Sławomira Ksepki' Print
  Kultura
Data: piątek, 25 maja 2012 - 18:30
Czas trwania: 1 godzina
Miejsce:
Stadion OSIR, ul. Sportowa 25
Email:

ksepko-foto25 maja 2012 roku, na Stadionie Miejskim w Goleniowie, o godzinie 19:30 odbędzie się koncert charytatywny, z którego dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla Sławomira Ksepko. Główną atrakcją koncertu będzie występ goleniowskiego zespołu Jesienni Przyjaciele, a także Przyjaciół Sławka.

Wieloletni zawodnik i działacz goleniowskiej Iny Sławomir Ksepko potrzebuje pomocy wszystkich kibiców, a także ludzi dobrej woli. Sławomir Ksepko przez wiele lat rywalizował z herbem Iny na sercu, a przez kolejne lata społecznie wspomagał swój ukochany klub w dobrych i złych chwilach. Od 1978 roku, do chwili obecnej przeznacza wiele swojego czasu, aby wspomagać obecne władze w budowaniu dobrego imienia goleniowskiego klubu. Przez wiele lat był kierownikiem drużyn, choć zdrowie nie pozwala mu na działanie tak jak kiedyś, często zdarza się, że wybiega na boisko, jak choćby w niedawnym meczu z rezerwami Pogoni, gdy pełnił rolę kierownika drużyny.

Teraz ten oddany klubowi człowiek, potrzebuje pomocy innych kibiców. Pan Sławomir przeszedł operację nerki, którą zaatakował nowotwór, a gdy okazało się że nastąpił przerzut, poddany został programowi klinicznemu. Niestety, ostatnio okazało się, że nowotwór znów zaatakował, jednak tym razem Sławomir Ksepko nie mógł liczyć na pomoc kliniki, gdyż nie kwalifikuje się już do bezpłatnego leczenia. Jedyną szansą jest przejście kuracji lekiem Nexavar, która kosztuje jednak kilkanaście tysięcy złotych. Właśnie w tej sprawie zarząd MKS Ina Goleniów zwraca się do wszystkich kibiców, o pomoc w zebraniu odpowiednich środków.Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.