Dzisiaj jest: 25 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
czwartek, 13 kwietnia 2017 12:55

Burmistrz zatrudni

Poszukiwana jest osoba chętna do pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie na stanowisku inspektora ds. podatków i opłat lokalnych. Dokumenty można składać do dnia 2 maja br.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym w terminie do dnia 02.05.2017 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie – pok. 114, tel. 91 46 98 220. Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl