Dzisiaj jest: 24 Czerwca 2018 roku    |    Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
sobota, 15 kwietnia 2017 19:48

Rewitalizacja coraz konkretniej

Trwają prace nad opracowaniem Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030. Są one na etapie zbierania informacji na temat problemów stwierdzanych na obszarze wymagającym rewitalizacji i sposobów ich rozwiązania.

Wytypowany jest już obszar wymagający działań rewitalizacyjnych, określono też problemy na nim występujące. To generalnie obszar ścisłego centrum miasta, ograniczony rzeką Iną, ulicami Wojska Polskiego, Szkolną, rozszerzony o rejony ulic Mikołajczyka i Mickiewicza oraz Chopina i Fabrycznej. Z informacji zebranych na wcześniejszych etapach prac wynika, że to tu mamy do czynienia z wieloma niekorzystnymi zjawiskami, występującymi w natężeniu większym, niż przeciętne dla Gminy Goleniów. Rewitalizacja pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców obszaru uznanego za zdegradowany i podnieść jego atrakcyjność. Kluczowe jest wcześniejsze zidentyfikowanie problemów, określenie ich wagi i znaczenia oraz wskazanie sposobów zaradzenia. Na tym etapie bardzo ważny jest udział lokalnej społeczności, bo to mieszkańcy wiedzą najlepiej co jest potrzebne, by jakość życia była lepsza. I nie chodzi wyłącznie o tzw. twarde inwestycje, ale też o rozmaite przedsięwzięcia mające sprawić, że na wskazanym wyżej obszarze będzie się więcej działo.

We wtorek, 11 kwietnia odbyło się spotkanie koordynatorów z Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego (fizycznie przygotowujących Lokalny Plan Rewitalizacji) z mieszkańcami Gminy Goleniów. Przypomniano zasady opracowywania LPR, sens i cele tego dokumentu oraz podsumowano dotychczasowe etapy prac. Następnie uczestnicy zebrania wypełniali ankiety, w których przedstawiali własne poglądy na problemy stwierdzone na wytypowanym do rewitalizacji obszarze. W ankiecie wyszczególniono zidentyfikowane problemy, zaś ankietowane osoby miały określić ich znaczenie.

W zebraniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, ale ankiety można nadal pobrać, wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w pokoju nr 206, bądź przesłać je drogą mailową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Ankiety są anonimowe i zapewniają swobodę wypowiedzi. Zachęcamy do ich wypełnienia i wzięcia udziału w przygotowywaniu Lokalnego Planu Rewitalizacji. Będzie on dokumentem pomocnym w planowaniu działań na obszarze uznanym za wymagający rewitalizacji i staraniach o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

 

Materiały do pobrania:

pptxPrezentacja "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030"

docAnkieta "Problemy obszaru rewitalizowanego"

docFiszka do zgłaszania propozycji projektowych

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.