Dzisiaj jest: 25 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Grzegorz, Urban, Magda
środa, 19 kwietnia 2017 22:43

E-NSP!RATION DAY w GPP

Nawiązanie nowych kontaktów i wzajemna inspiracja do nowych inicjatyw biznesowych – te dwa cele przyświecały organizatorom spotkania, które odbyło się w środę, 19 kwietnia na gościnnej antresoli centrum dystrybucyjnego Prime Cargo.

Na zaproszenie Klastra eBiznesu Pomorza Zachodniego do Goleniowskiego Parku Przemysłowego przybyli przedstawiciele firm zainteresowanych kooperacją z członkami stowarzyszenia. Warsztaty otworzył wiceburmistrz Tomasz Banach, który wspomniał początki swojej misji w Goleniowie i ostrożne opinie inwestorów branży logistycznej dotyczące lokalizacji Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Kilka lat temu największym zainteresowaniem sektora logistyki cieszyły się lokalizacje w środkowej Polsce. Postęp, jaki od tego czasu dokonał się w branży IT spowodował jednak wzrost znaczenia północno-zachodniej Polski dla rosnącego sektora handlu elektronicznego. Dzisiaj w GPP działa kilka centrów dystrybucji, z których realizowane są zamówienia online z kraju i zagranicy. Robiąc zakupy w sklepach internetowych Stylepit czy Zalando uruchamiamy procesy logistyczne, których początek ma miejsce w Goleniowskim Parku Przemysłowym, a czuwa nad nimi, w zależności od sezonu, od 400 do tysiąca pracowników. Jednocześnie Gmina Goleniów prowadzi rozmowy z kolejnym, dużym graczem branży e-fashion, których finalizacji można spodziewać się w lipcu. To wszystko sprawia, że e-commerce należy do filarów goleniowskiej gospodarki.

Dotychczasowe efekty działalności Klastra omówił jego prezes Zbigniew Kempski, dyrektor operacyjny w Prime Cargo. Przez niecały rok oficjalnej działalności członkowie-założyciele Klastra zaangażowali się w cztery projekty, których realizacja ma przynieść im wymierne korzyści biznesowe: dystrybucyjny, HR-owy, zakupowy i promocyjny. Największym wyzwaniem i jednocześnie celem, na którym skupiają się uczestnicy projektu dystrybucyjnego, jest next day delivery. W przypadku wysyłki do Niemiec, nie ma większego problemu. Problemy zaczynają się w trakcje planowania dostawy następnego dnia do Skandynawii.

O usługach dla eksporterów, jakie oferuje zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, mówiła Dominika Bednarek, pracownik COIE i koordynator Klastra w jednej osobie. Jak przygotować się do zarządzania danymi osobowymi aby uniknąć kar, w obliczu nowej ustawy o ochronie danych osobowych, radzili Bartosz Dąbrowski i Łukasz Drożdżowski z kancelarii prawnej SDO.
Jak poradzić sobie z sezonowością zatrudniania – objaśniał Artur Sawastian, prezes APS Profit Polska. Część merytoryczną spotkania zamknął Wojciech Łebiński, dyrektor Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, zachęcając do sięgania po środki unijne przewidziane dla przedsiębiorców. Branża e-commerce wpisuje się w aż dwie regionalne specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego: logistykę i usługi przyszłości, co gwarantuje ułatwiony dostęp do środków z RPO WZ 2014-2020.

Dzień E-nsp!racji zakończyła wycieczka po centrum dystrybucji Prime Cargo oraz losowanie wizytówek. Szczęście dopisało Ewie Wymysłowskiej ze Stylepit (wino z zachodniopomorskiej winnicy Turnau) i Maciejowi Skotarczakowi z SDO (płyta winylowa zespołu WAMI, z udziałem goleniowskiego gitarzysty Igora Gwadery). Szczęśliwie oboje zwycięzców dysponuje odpowiednimi narzędziami, które pozwolą w pełni cieszyć się z wylosowanych nagród: odpowiednio korkociągiem i gramofonem.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.