Dzisiaj jest: 25 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Grzegorz, Urban, Magda
piątek, 21 kwietnia 2017 08:02

Pomoc dla Emilka

W lutym u 7-letniego Emila Kazanowskiego z Goleniowa lekarze zdiagnozowali złośliwy nowotwór mózgu - rdzeniaka zarodkowego z przerzutami do kręgosłupa. Emil przeszedł operację wszczepienia zastawki do mózgu, a obecnie poddawany jest chemioterapii dla guzów wysokiego ryzyka. Konieczne jest wzmocnienie leczenia preparatem DepoCyte, nierefundowanym przez NFZ. Koszt jednego wlewu to około 7 tysięcy zł.

Aby wspomóc rodziców w pozyskaniu funduszy na leczenie i rehabilitację Emila Kazanowskiego, przyjaciele i organizacje zapraszają wszystkich ludzi dobrej woli do udziału w festynie charytatywnym "Pomoc dla Emilka". Wśród atrakcji m.in. przejażdżki motorem, wystawa sprzętu wojskowego, strzelnica, dmuchane zamki, malowanie twarzy, kiełbaski z grilla, grochówka, pyszne ciasta, wata cukrowa, popcorn. Festyn odbędzie się w niedzielę, 23 kwietnia na goleniowskim stadionie. Rozpocznie się o godz. 13:00. Zapraszamy!


Przed Emilkiem jeszcze długa droga w walce o życie. Leczenie i rehabilitacja będą bardzo kosztowne. Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi życzliwych o wsparcie i pomoc w pozyskaniu funduszy na leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw. Prosimy również o przekazanie 1% podatku.

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na numer konta Fundacji Słoneczko:
Cel szczegółowy: EMIL KAZANOWSKI 1093/K
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
KRS 0000186434

Wiecej informacji o Emilu i jego walce na profilu facebookowym Emilek kontra Rdzeniak.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.