Dzisiaj jest: 24 Czerwca 2018 roku    |    Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
czwartek, 10 sierpnia 2017 07:43

23 nowe mieszkania

Kolejny blok przy ul. Mikołajczyka, a w nim 23 mieszkania komunalne, oddany został do użytku w środę 9 sierpnia. Rodziny, które otrzymały przydział już się mogą wprowadzać.

Mieszkania są wykończone i gotowe do zasiedlenia. Dwa z nich zostały przystosowane do potrzeb rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Inwestycję zrealizowano w szybkim tempie, budowa rozpoczęła się w połowie ubiegłego roku. Budynek kosztował 3,8 mln zł, koszty pokryła Gmina Goleniów (1,52 mln zł), Fundusz Dopłat (1,52 mln zł) oraz GTBS Goleniów (760 tys. zł). Wykonawcą była spółka SKANSKA SA.

Burmistrz Robert Krupowicz na krótkiej uroczystości przekazania kluczy kilku rodzinom, które zamieszkają na Mikołajczyka 34 powiedział, że przygotowywana jest kolejna tego typu inwestycja, również na ul. Mikołajczyka. W bloku, który został już zaprojektowany, mieszkania w jednej z klatek będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Takich lokali bardzo brakuje w Gminie Goleniów.

Wiosną przyszłego roku ruszy budowa kilkunastu mieszkań socjalnych w rejonie ulicy Chopina, na ten cel zostanie też zaadaptowany budynek w Kliniskach Wielkich, przejęty niedawno od PKP. Trwają intensywne prace nad przygotowaniem budowy zupełnie nowego osiedla mieszkaniowego przy wjeździe na osiedle Helenów; ma tam się znaleźć około 200 lokali.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.