Dzisiaj jest: 26 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Maria, Marcelina, Marzena
poniedziałek, 16 kwietnia 2018 10:23

Dialog techniczny w sprawie dworca

Na przetarg na wyłonienie wykonawcy wielofunkcyjnego centrum przesiadkowego w Goleniowie nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie przetargowe trzeba było unieważnić.

Unieważnienie postępowania nie zamyka tematu. Burmistrz Robert Krupowicz polecił wszcząć przygotowanie procedury dialogu technicznego m.in. z potencjalnymi wykonawcami, przewidzianą w art. 31a Prawa zamówień publicznych. Powinna dać ona odpowiedź na pytanie o przyczynę niezłożenia w przetargu ani jednej oferty oraz może pozwolić uzyskać informacje niezbędne do ewentualnej korekty opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 31b Prawa zamówień publicznych na stronie internetowej Gminy Goleniów zamieszczona zostanie informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego, które będzie prowadzone zgodnie z zasadami podanymi w art. 31a ust. 2 tej ustawy.

Po zakończeniu dialogu technicznego oraz po uwzględnieniu pozyskanych tą drogą informacji zostanie ogłoszone kolejne postępowanie mające wyłonić wykonawcę tej kluczowej dla Goleniowa inwestycji.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl