Dzisiaj jest: 21 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
piątek, 25 maja 2018 09:49

Sejmik z ciekawym tematem

IX Sejmik Samorządów Uczniowskich szkół z terenu Gminy Goleniów odbył się w miniony czwartek w sali posiedzeń UGiM Goleniów. Uczniowie dyskutowali na temat „Czy Goleniów jest miastem dla młodzieży?”.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele samorządów uczniowskich szkół z terenu naszej gminy. Rozmawiano o gospodarce, edukacji, kulturze, zastanawiano się, czy Goleniów spełnia oczekiwania jego młodych mieszkańców. W roli ekspertów, którzy wyjaśniali bardziej skomplikowane zagadnienia i odpowiadali na pytania wystąpili burmistrz Robert Krupowicz, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UGiM Janina Mucek, dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Anita Jurewicz oraz szef Teatru Brama Daniel Jacewicz.

W głosowaniu, które odbyło się pod koniec debaty zdecydowana większość jej uczestników uznała, że Goleniów zaspokaja potrzeby młodzieży. Co ciekawe, równie wiele osób wyraziło chęć wyjechania z miasta po zakończeniu edukacji i szukania swojej szansy w dużych miastach w Polsce bądź wyjazdu za granicę.

Burmistrz Robert Krupowicz wysoko ocenił debatę, przygotowaną przez uczniów, absolwentów i nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Mostach. Jest zadowolony z opinii, że Goleniów dobrze zaspokaja potrzeby młodzieży. Nie widzi też sprzeczności między takim postrzeganiem Goleniowa a deklarowaną chęcią wyjazdu z niego większości uczestników debaty. „-Młodzi ludzie powinni poznać świat, spróbować życia w innych miejscach. To nie tylko pozwoli im się rozwijać, ale też docenić zalety miejsca, w którym spędzili dzieciństwo. Jestem przekonany, że nabrawszy życiowego doświadczenia wiele osób jednak zdecyduje się na powrót do Goleniowa, bo to naprawdę dobre miejsce do życia”.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.