Dzisiaj jest: 6 Grudnia 2020 roku    |    Imieniny: Mikołaj, Emilian, Leontyna

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

zyczenia wolontariusze2020

czwartek, 07 czerwca 2018 09:46

Powiatowy konkurs ekologiczny

W dniu 5 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Kliniskach Wielkich odbyła się już dziewiętnasta edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego pod hasłem „Organizm a środowisko”. Głównym celem konkursu popularyzacja idei ekologicznych oraz nauka poprzez zabawę.

Honorowy Patronat nad konkursem objął Burmistrz Gminy i Miasta Goleniów – Pan Robert Krupowicz.

Do konkursu przystąpiło 13 z 14 zgłoszonych na konkurs szkół, a wśród nich szkoły goleniowskie - SP nr 2, SP nr 4, SP nr 8, SP z Lubczyny, SP z Białunia, SP z Przybiernowa, SP z Maszewa, SP z Rożnowa, SP ze Stepnicy, SP z Osiny, SP z Długołęki, SP z Krępska i SP z Klinisk Wielkich. Uczniowie napisali test sprawdzający, wykazując się ogromną wiedzą na temat form ochrony przyrody i organizmów chronionych, roślin i zwierząt zamieszkujących różne ekosystemy - jeziora i rzeki, lasy, pola i łąki. Ponadto pokazali, w jaki sposób można wykorzystać ponownie plastikowe butelki (wykonując eko – pojemniki na przybory szkolne) czy zużyte płyty CD – wykonując ciekawe obrazki. Zwracając uwagę na bioróżnorodność, lepili plastelinowe zwierzątka. W przerwie konkursu odbyły się warsztaty dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca - nauczyciel SP w Kliniskach Wielkich, pani Jolanta Hejnicka oraz członkowie: pani Marta Drozda - przedstawiciel Nadleśnictwie Kliniska, inspektor ds. ochrony środowiska w UGiM Goleniów – Pani Dagmara Baranowska–Maślarz wyłoniła zwycięzców konkursu: I miejsce zdobył Karol Kosakiewicz z SP w Osinie, II miejsce zajęła Maja Rucińska ze Szkoły Podstawowej Nr 4 z Goleniowa, a miejsce III zdobyła uczennica z SP z Krępska – Klaudia Jakutowicz. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie za pomoc w organizacji konkursu: Lidze Ochrony Przyrody ze Szczecina, Nadleśnictwu Kliniska, Piekarni „Asprod” z Klinisk, Urzędowi Gminy i Miasta Goleniów, Starostwu Powiatowemu z Goleniowa, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina, Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Grodnica z Klinisk Wielkich, Sołectwu Kliniska, Gazecie Goleniowskiej oraz Radzie Rodziców szkoły w Kliniskach Wielkich.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.