Dzisiaj jest: 22 Lipca 2019 roku    |    Imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
środa, 17 października 2018 13:00

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

W środę burmistrz Robert Krupowicz wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom administracyjnym szkół.

Pamiątkowe pióro, kwiaty i nagrody finansowe otrzymali następujący nauczyciele szkół prowadzonych przez Gminę Goleniów:

 • Beata Glądała – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Goleniowie, nauczycielka historii,
 • Izolda Karmazyn-Kanonowicz – nauczycielka informatyki i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie,
 • Izabela Borys – Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie i logopedka,
 • Beata Majdak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Goleniowie,
 • Iwona Kamińska – nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej z nr 4 w Goleniowie,
 • Maciej Kawiak – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 4,
 • Joanna Jurczak – nauczycielka języka angielskiego w SP nr 4,
 • Ewa Grycz-Michalak – nauczycielka etyki i historii w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Goleniowie,
 • Monika Rożko – Wentruba, bibliotekarka z SP nr 5,
 • Dorota Szmuc – nauczycielka języka angielskiego w SP5,
 • Magdalena Korzeniewska – nauczycielka plastyki i bibliotekarka w Szkole Podstawowej w Krępsku,
 • Mirosława Saczuk – nauczycielka wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej w Kliniskach Wielkich,
 • Małgorzata Wojciechowska – wicedyrektorka Zespołu Szkół Publicznych w Mostach i nauczycielka języka polskiego.

Nagrodzone pamiątkowym piórem zostały również dwie nauczycielki z placówek nieprowadzonych przez Gminę Goleniów:

 • Marta Król – nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego pracującą w Przedszkolu Niepublicznym „Kacper” w Załomiu,
 • Magdalena Todorowska – nauczycielka terapeutka z Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowa Kraina” w Goleniowie.

Burmistrz Gminy Goleniów wyróżnił także cztery panie pracujące w obsłudze szkół:

 • Małgorzatę Maciejuniec–sekretarza Szkoły Podstawowej nr 1 w Goleniowie,
 • Różę Tarnożek–sekretarza w Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie,
 • Marię Wronkiewicz – kierownika gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 4,
 • Ingę Sławską ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Goleniowie, uznaną za najlepszą księgową w roku szkolnym 2017-2018.

Wszystkie wyróżnione osoby otrzymały osobiste podziękowania od burmistrza Roberta Krupowicza oraz od obecnej na uroczystości posłanki Magdaleny Kochan.

Oprawę artystyczną zapewniły śpiewające dziewczęta ze studia wokalnego pani Doroty Gołębiowskiej, działającego w Goleniowskim Domu Kultury: Hanna Małecka, Hanna Papa, Karolina Kinik, Lena Zielińska, Julia Małecka.

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.