Dzisiaj jest: 13 Sierpnia 2022 roku    |    Imieniny: Diana, Hipolit, Maksym

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 
środa, 03 lipca 2019 08:59

Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Przypominamy o składaniu ankiet względem rozeznania potrzeb w zakresie dofinansowania wymiany pieców i kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła oraz na termomodernizację domów mieszkalnych. Przestawiamy również materiały poglądowe na temat Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego.

Burmistrz Gminy Goleniów Gminie podjął obecnie starania o uzyskanie środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

Dofinansowanie umożliwi osobom fizycznym wymianę pieców i kotłów węglowych na nowoczesne ekologiczne źródła ciepła oraz na termomodernizację domów mieszkalnych (docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji grzewczej). Dopiero w przypadku uzyskania przez Gminę Goleniów ww. dofinansowania, dotacje (granty) będą następnie przekazywane mieszkańcom w ramach ogłoszonego naboru.

W ramach przygotowywanego obecnie wniosku o przyznanie Gminie Goleniów ww. środków pieniężnych niezbędna jest pomoc mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem takiego dofinansowania (grantu). Zwracamy się do Państwa o pomoc względem rozeznania potrzeb Gminy Goleniów w tym zakresie poprzez wypełnienie odpowiednich ankiet i ich składanie do dnia 8 lipca 2019 r.:

 • w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta (BOI) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów lub
 • elektronicznie przesyłając skan albo dokument podpisany elektronicznie (podpis elektroniczny, profil zaufany, e-dowód) na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub skrzynka ePUAP: /GG/SkrytkaESP.

docxPobierz ankietę na temat wymiany kotła lub pieca
docxPobierz ankietę na temat termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Na stronie 4 każdej z ankiet opisane zostały najważniejsze zasady przyznawania grantów.

Najbliższe spotkania informacyjne dla mieszkańców Gminy Goleniów, na temat Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, odbędą się w dniach:\

 • 3 lipca 2019 r. (środa) w świetlicy w Stawnie o godz. 17:00
 • 3 lipca 2019 r. (środa) w Burowie (sala po byłym budynku Ośrodka Szkolno – Wypoczynkowego Uniwersytetu Szczecińskiego) o godz. 19:00
 • 4 lipca 2019 r. (czwartek) w Szkole Podstawowej w Białuniu o godz. 17:00
 • 4 lipca 2019 r. (czwartek) w świetlicy w Świętej o godz. 19:00
 • 5 lipca 2019 r. (piątek) w świetlicy w Wierzchosławiu o godz. 17:00

Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 91 4698 230.

pobierz program antysmogowy

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.