Dzisiaj jest: 11 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Cyprian, Olga, Benedykt

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

wtorek, 13 sierpnia 2019 06:12

Jedno drzewo - jedno dziecko

Nadleśnictwo Goleniów, z okazji 95. rocznicy istnienia Lasów Państwowych, chce we wrześniu posadzić na terenie Goleniowa 5 lip drobnolistnych i proponuje, żeby nadać im imiona pięciorga dzieci, urodzonych w tym roku do końca sierpnia. Do udziału w akcji zapraszamy rodziców najmłodszych mieszkańców Gminy Goleniów, urodzonych w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 roku.

Aby zgłosić dziecko do udziału w akcji, należy wypełnić dołączone poniżej dokumenty i dostarczyć je osobiście wrzucając do urny znajdującej się przy Biurze Obsługi Interesanta (BOI) Urzędu Gminy i Miasta Goleniów, pl. Lotników 1, 72-100 Goleniów w godzinach i dniach pracy urzędu do 9 września 2019 r. Deklaracje będą przyjmowane tylko w wersji papierowej – ze względu na dane osobowe dzieci, które udostępniać mogą jedynie uprawnieni do tego rodzice.

Wyboru pięciu zwycięzców dokona komisja, złożona z przedstawicieli organizatora i współorganizatora akcji. Wyniki losowania zamieszczone zostaną na naszej stronie internetowej. Ponadto uczestnicy wylosowani do wzięcia udziału w akcji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie.

W celu upamiętnienia akcji na terenie sadzenia zostanie ustawiona pamiątkowa tablica informacyjna zawierająca m.in. informację o samej akcji oraz rozmieszczenie drzew z imionami dzieci. Grunt do posadzenia drzew udostępnia Gmina Goleniów.

Szczegółowe informacje zawarte są w pdfregulaminie akcji.

Do pobrania:

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.