Dzisiaj jest: 4 Kwietnia 2020 roku    |    Imieniny: Wacław, Izydor, Benedykt
poniedziałek, 30 września 2019 08:03

Zbadaj bezpłatnie dziecko przeciw nowotworom

W dniach 16-17 października br. Fundacja Ronalda McDonalda bezpłatnie przebada dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Zapraszamy do rejestracji.

Fundacja Ronalda McDonalda zaprasza dzieci i rodziców z Gminy Goleniów do wzięcia udziału w badaniach USG pod hasłem "NIE nowotworom u dzieci". Badania są bezpłatne, bezbolesne i bezpieczne. Czas potrzebny na badanie to ok. 15-18 minut, po zakończeniu badań rodzice otrzymują wynik oraz - w razie konieczności - porady lekarskie.

Aby wziąć udział w badaniu, należy zapisać dziecko w dniach 1-4 października br. (od najbliższego wtorku do piątku) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, tel. 91 468 82 54 lub 91 469 82 68 w godz. 8:00-15:00. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w badaniach bez rejestracji nie jest możliwy.
Lekarze będą przyjmować w ambulansie Fundacji przed Urzędem Gminy i Miasta, pl. Lotników 1. W czasie badań na pokładzie ambulansu obecni są wolontariusze.

Więcej o pracy fundacji, jej działaniach i ludziach na www.frm.org.pl oraz na profilu facebookowym FundacjaRonaldaMcDonalda.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.