Dzisiaj jest: 31 Października 2020 roku    |    Imieniny: Łukasza, Urbana, Augusta

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

Inwestycje zrealizowane

Przedmiotem realizacji inwestycji jest budowa drogi publicznej w kierunku Osiedla Helenów, tj. od skrzyżowania ulic Kalinowa – Zacisze na Osiedlu Helenów do drogi powiatowej nr 0710Z relacji Goleniów – Bolechowo wraz ze ścieżką pieszo-rowerową i infrastrukturą techniczną tj. z oświetleniem i kanalizacją deszczową.

W ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem "Moje Boisko Orlik 2012 w Goleniowie", przy ul. Szkolnej w miejscu tradycyjnie zwanym „zespół boisk” tworzony jest kompleks sportowy. Jest to nietypowy „Orlik”, bo w wariancie z powiększonym boiskiem do piłki ręcznej. Ponieważ budowa dobiegła właściwie końca warto opisać, w jaki sposób poprawi się pozostająca w dyspozycji mieszkańców Goleniowa baza sportowa.

Na odcinku ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Akacjową prowadzone są prace polegające na budowie parkingu wzdłuż ulicy oraz wymianie nawierzchni chodnika. Parking oraz chodnik zostanie wykonany z kostki betonowej typu polbruk na podsypce cementowo-piaskowej. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawce- Firmę PPUH „SZACH” Pana Krzysztofa Chudziak z Goleniowa, który do 25.09.2009r. zakończy prace brukarskie. Po obiorze robót parking i chodnik zostanie oddany do użytkowania.

Zadanie realizowane jest ze środków: Gminy Goleniów, „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz Starostwa Powiatowego. Prace wykonuje firma wyłoniona z postępowania przetargowego – PRD POL-DRÓG Nowogard. Prace prowadzone są na ulicach: Odrodzenia, Błękitnej, Seledynowej, Kolorowej, Żółta, 11-Listopada. W zakres prac wchodzi wykonanie: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników, zjazdów z kostki betonowej typu polbruk. Zadanie zostanie zakończone do dnia 20 listopada 2009 r.

W miesiącu sierpniu 2009 roku zostały zakończone prace budowlane związane z budową sali sportowej z antresolą, wykonaniem zagospodarowania terenu obejmującym ciągi piesze, chodniki, murki ozdobne i wejściowe, gazony, siedziska, pergole, trejaże drewniane, wiaty zadaszeniowe, wykonaniem ocieplenia istniejącego budynku szkoły remont schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz wymianą instalacji elektrycznej w budynku szkoły.

Zapraszamy do obejrzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej inwestycji.

Strona 2 z 2

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.