Dzisiaj jest: 25 Listopada 2020 roku    |    Imieniny: Katarzyna, Erazm, Klemens

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Krępsko

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Krępsku Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Krępsku

Dofinansowanie

W dniu 5 grudnia 2011 r. Gmina Goleniów uzyskała pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krępsku.

Dokumentację projektową opracowała Pracownia Projektowa arch. J. Dubicki z siedzibą przy os. St. Batorego 21/22 w Poznaniu za kwotę 58.560,00 zł łącznie z podatkiem VAT.

Wykonawcą robót była firma Zakład Budowlany „PORTAL” Bartosz Wojcieszczuk z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 32 w Szczecinie za kwotę 2.889.351,24 zł łącznie z podatkiem VAT.

Zakres robót obejmował:

 • budowę sali gimnastycznej - o powierzchni zabudowy 880,00 m2, powierzchni użytkowej 770 m2 - budynek parterowy murowany z cegły ceramicznej. W sali gimnastycznej znajduje się arena główna, która posiada boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę i badmintona.
 • budynek wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektryczną, alarmową, nagłośnienia,
 • wyposażenie - salę gimnastyczną wyposażono w sprzęt sportowy tj. piłki, bramki, kosze, drabinki gimnastyczne, skakanki, elektroniczną tablicę wyników oraz profesjonalny sprzęt nagłaśniający,
 • zagospodarowanie terenu - wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu do gry w piłkę nożną i koszykówkę, boisko do piłki siatkowej, bieżnię o długości 74m i rozbieg do skoku w dal, wykonano nawierzchnie utwardzone (drogi, dojścia, place )około 1260 m2
 • instalacje zewnętrzne - wykonano trasy zewnętrznych instalacji deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odprowadzanej do istniejącej oczyszczalni ścieków,


Nadzór nad inwestycją prowadził Zakład Usługowo Handlowy „KABET” z siedzibą przy ul. Wczasowej w miejscowości Czarna Łąka. Koszt nadzoru inwestorskiego wynosi 60.762,00 zł łącznie z podatkiem VAT. Nadzór nad robotami prowadzą:
- Krzysztof Olszewski - branża sanitarna
- Romuald Olobry - branża elektryczna
- Radosław Żarkiewicz - branża konstrukcyjno - budowlana

Termin rozpoczęcia inwestycji: 10 września 2010 roku.

Termin zakończenia inwestycji: 07 listopada 2011 roku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313 „Odnowa i rozwój wsi”, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 500 000 zł.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.