Dzisiaj jest: 25 Lutego 2020 roku    |    Imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
wtorek, 26 sierpnia 2014 08:38

Start w nowy rok szkolny

W poniedziałek, 1 września 2014 roku, rozpoczyna się rok szkolny 2014/2015. W szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Goleniów w szkolnych ławkach zasiądzie 3074 uczniów, 542 po raz pierwszy. Pracować z nimi będzie 352 nauczycieli. W Szkole Podstawowej w Krępsku nastąpi zmiana dyrektora – w wyniku konkursu stanowisko to powierzone zostało pani Iwonie Bondar (na zdjęciu).

Harmonogram szkolnych uroczystości inaugurujących nowy rok szkolny:

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 – godz. 9.00,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Goleniowie – godz. 10.00,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 – godz. 9.00
 • Szkoła Podstawowa nr 8 – kl. 0-III godz. 9.00, klasy IV-VI godz. 10.30,
 • Szkoła Podstawowa Promyczek – godz. 12.00,
 • Szkoła Podstawowa Krępsko – godz. 9.00,
 • Szkoła Podstawowa Komarowo – godz. 9.00,
 • Szkoła Podstawowa Lubczyna – godz. 10.00,
 • Zespół Szkół Publicznych Białuń – godz. 9.00,
 • Zespół Szkół Publicznych Kliniska – godz. 9.00,
 • Zespół Szkół Publicznych Mosty – godz. 9.00,
 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 – godz. 9.00,
 • Gimnazjum nr 2 w Goleniowie – godz. 9.00,
 • Gimnazjum nr 4 – godz. 12.00,
 • Zespół Szkół nr 1 (LO i Technikum) – godz. 9.00 (przy ul. Niepodległości),
 • Zespół Szkół (Szk. Specjalna) – godz. 9.00.

 

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych – 1 września 2014 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – od 22 do 31 grudnia 2014 r.
 • Ferie zimowe – od 19 stycznia do 1 lutego 2015 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – od 2 do 7 kwietnia 2015 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktycznych – 26 czerwca 2015 r.
 • Wakacje – od 27 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.

 

Terminy egzaminów:

 • Sprawdzian szóstoklasistów – 1 kwietnia 2015 r.
 • Egzamin gimnazjalny – od 21 do 23 kwietnia 2015 r.
 • Matura cz. pisemna – od 4 do 22 maja 2015 r.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.