Dzisiaj jest: 23 Lutego 2020 roku    |    Imieniny: Romana, Izabela, Damian
środa, 03 czerwca 2015 10:18

Nagrody dla najlepszych

We wtorek, 2 czerwca br. burmistrz Robert Krupowicz i przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Mituła spotkali się z uczniami - finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych. Złożyli im gratulacje i wręczyli nagrody.

Osiemnastu laureatów i finalistów na spotkanie w Teatrze Brama przyszło z rodzicami i wraz z nimi wychodzili kolejno na scenę, by odebrać gratulacje i podziękowania za pracę zakończoną sukcesem. W krótkim przemówieniu burmistrz Robert Krupowicz podkreślił, że udział w finale konkursu na poziomie wojewódzkim jest rezultatem pracy nie tylko zdolnej młodzieży, ale również rodziców dbających o intelektualny rozwój swoich dzieci oraz nauczycieli pracujących z nimi w szkołach.

Każdy z uczniów otrzymał ufundowaną przez gminę Goleniów nagrodę – bon na zakupy w jednej ze szczecińskich galerii handlowych. Finaliści konkursów otrzymał bon wartości 200 zł, laureaci bon o wartości 300 zł. Jeśli uczeń odniósł sukces w więcej niż jednym konkursie, nagrodzony został za każde osiągnięcie. Niektórzy wrócili do domu z trzema nagrodami. Podkreślić należy, że nagrodzono nie tylko uczniów szkół prowadzonych przez gminę, ale i uczniów szkół prywatnych. Wszyscy przecież reprezentowali Goleniów.
Nauczyciele, którzy pracowali z finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych otrzymali od burmistrza listy gratulacyjne.

Okolicznościową imprezę przygotowała ekipa Teatru Brama. Można powiedzieć, że była ona modelowa: niedługa (45 minut), z przemyślanym scenariuszem, zgrabnie poprowadzona. Było wszystko, co być tam powinno, a programu nie przeładowano nadmiarem treści i ozdobników.

Oto lista wyróżnionych i ich dokonania:

 • Cyprian Kamil Łacisz - finalista konkursu matematycznego, Szkoła Podstawowa nr 4,
 • Joanna Pawluch - laureatka konkursu polonistycznego, Gimnazjum nr 1,
 • Wiktoria Krysiak - finalistka konkursu języka niemieckiego, Gimnazjum nr 1,
 • Maciej Cebo - finalista konkursu polonistycznego i biologicznego, Gimnazjum nr 2,
 • Jakub Kolasa - finalista konkursu fizycznego, Gimnazjum nr 2,
 • Michał Prusik - finalista konkursu fizycznego, konkursu historycznego z elementami wiedzy o społeczeństwie oraz konkursu polonistycznego, Gimnazjum nr 2,
 • Kamila Żabicka - finalistka konkursu fizycznego, Gimnazjum nr 2,
 • Zuzanna Jasińska - finalistka konkursu biologicznego, Gimnazjum nr 2,
 • Aleksandra Kostrzeba - finalistka konkursu języka angielskiego i konkursu polonistycznego, Gimnazjum nr 2,
 • Marcin Kuna - finalista konkursu geograficznego, Gimnazjum nr 2,
 • Przemysław Stefaniak - finalista konkursu chemicznego, Gimnazjum nr 2,
 • Błażej Mumot - finalista konkursu matematycznego, Gimnazjum nr 2,
 • Hubert Pawlusiński - finalista konkursu matematycznego, Gimnazjum nr 2,
 • Weronika Nowak - finalistka konkursu fizycznego, Gimnazjum nr 2,
 • Paweł Piórkowski - laureat konkursu języka niemieckiego, Gimnazjum nr 4,
 • Aleksandra Wiśniewska - laureatka konkursu historycznego z elementami wiedzy o społeczeństwie, Gimnazjum nr 4,
 • Piotr Zieliński - finalista konkursu matematycznego, Zespół Szkół Publicznych Kliniska Wielkie,
 • Wiktor Szkoda - finalista konkursu fizycznego, Zespół szkół Publicznych Kliniska Wielkie.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.