Dzisiaj jest: 7 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Cyryl, Metody, Estera

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

piątek, 14 października 2016 08:52

Nagrody i odznaczenia

W czwartek odbyło się spotkanie Burmistrza Gminy Goleniów z nauczycielami i pracownikami administracji szkolnej, którzy z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostali nagrodzeni i wyróżnieni. Uczestniczyła w nim posłanka Magdalena Kochan oraz dyrektorzy gminnych szkół i przedszkoli.

Burmistrz w tym roku przyznał 12 statuetek Srebrnego Pióra, do których dołączono nagrodę finansową (2,7 tys. zł netto). Otrzymały je panie Danuta Wasiak, Elwira Szaliwiak, Danuta Gielnik, Anna Gołębiowska, Elżbieta Prażuch, Justyna Utecht, Bogusława Boruk, Joanna Drosińska, Anna Mikuś, Julita Olesińska, Jadwiga Mikulska oraz Maria Janica.

Pamiątkowymi plakietami oraz bonami upominkowymi burmistrz nagrodził też pracowników obsługi szkół i przedszkoli. W ten sposób wyróżnieni zostali Elżbieta Czajka, Joanna Sobczak, Ewa Kobylańska, Urszula Zaborowska, Katarzyna Michel oraz Marek Białek.

W uroczystości uczestniczyły również panie nauczycielki, których zasługi zostały dostrzeżone przez władze oświatowe. Pani Dorota Gąsior została w tym roku wyróżniona Brązowym Krzyżem Zasługi, panie Lucja Kuźmińska oraz Małgorzata Zajko otrzymały nagrody Ministra Edukacji Narodowej, zaś siedem pań – Alicję Śniechowską, Małgorzatę Słupińską, Beatę Glądałę, Elwirę Lewandowską-Cebo, Beatę Rucińską, Darię Trusz oraz Sylwię Kondrat-Ślepaczek - nagrodzono Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Burmistrz Robert Krupowicz w krótkim przemówieniu podziękował pracownikom oświaty za ofiarną pracę, której efektem jest m.in. przyznany niedawno gminie tytuł Samorządowego Lidera Edukacji. Oświadczył też, że będzie się starał wszystkimi sposobami ograniczać negatywne dla nauczycieli skutki planowanych przez rząd zmian w systemie oświaty.

Oprawę artystyczną spotkania zapewniły dziewczęta z prowadzonego w GDK przez panią Dorotę Gołębiowską studia wokalnego.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.