Dzisiaj jest: 4 Sierpnia 2020 roku    |    Imieniny: Dominika, Jan, Protazy

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

czwartek, 20 października 2016 08:17

WF z mistrzami

We wtorek, 18 października w Zespole Szkół Publicznych w Białuniu, w ramach projektu Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży, nietypowe lekcje wychowania fizycznego prowadzili lekkoatleci Sebastian Chmara i Paweł Januszewski, wielokrotni medaliści, reprezentanci Polski na igrzyskach olimpijskich.

Szkoła w Białuniu, jako jedna z dziesięciu w województwie, zakwalifikowała się do udziału w tym projekcie. W zajęciach wzięli też udział uczniowie z Komarowa. Urszula Pomocka, nauczycielka wychowania fizycznego i przyrody, w scenariuszu lekcji, który zaproponowała Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej - organizatorowi imprezy, połączyła elementy ekologiczne ze zdrowym spędzaniem czasu przez dzieci i to zyskało uznanie komisji oceniającej wnioski.

Lekcje WF prowadzone przez znanych lekkoatletów odbywały się na powietrzu, w pobliskim lesie i na wiejskim boisku. Pięćdziesięcioro uczniów było zachwyconych nie tylko umiejętnościami sportowymi gości, ale także ich sposobem prowadzenia zajęć, które obejmowały gry i zabawy połączone z quizem wiedzy o sporcie. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali imienne dyplomy, koszulki oraz poradniki z ćwiczeniami do samodzielnego wykonania. Szkoła otrzymała w prezencie lekkoatletyczny sprzęt sportowy.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.