Dzisiaj jest: 24 Września 2018 roku    |    Imieniny: Dora, Gerard, Teodor
piątek, 09 czerwca 2017 12:19

"Jak nie czytam, jak czytam" w SP2

W czwartek, 1 czerwca o 10:00 dzieci ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Goleniowie przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji masowego czytania "Jak nie czytam, jak czytam". W tym samym czasie chętni uczniowie z całej Polski zebrali się w swoich szkołach lub poza nimi, aby wspólnie czytać – każdy to, na co ma ochotę.

To zabawa w słusznej sprawie - ma promować czytelnictwo. Pomysłodawcą i głównym organizatorem akcji była redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, natomiast inicjatorem przedsięwzięcia w Goleniowie zespół polonistów i bibliotekarka z SP2.

Goleniowska „Dwójka” akcję masowego czytania zorganizowała na Plantach. Wzięło w niej udział 550 dzieci. Towarzyszyli im burmistrz Robert Krupowicz, dyrektor SP 2 Krystyna Bielecka-Zagórna, nauczyciele, pani pielęgniarka, kilkoro rodziców i kilkoro emerytów. W sumie tego dnia na Plantach czytało w tym samym czasie 607 osób!

Zanim na centralnym placu Goleniowa rozpoczęło się masowe czytanie, uczniowie z przygotowanymi wcześniej transparentami promującymi czytelnictwo barwnym korowodem (część dzieci przebrana była za postacie literackie, np. Czerwonego Kapturka, Kota w Butach, Pippi Langstrumpf, Smoka, Lorda Vadera) przeszli ulicami miasta.

Po akcji wspólnego czytania uczniowie klas 1-3 wrócili do szkoły, by na boisku zapisać kolorową kredą tytuły czytanych książek. Pojawiły się też piękne rysunki. Potem uczestniczyli w różnych klasowych grach i zabawach czytelniczych. Dzieci z klas 4-6 udały się natomiast do sali widowiskowej Goleniowskiego Domu Kultury, by obejrzeć tam humorystyczne przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy 5c „Mitologia na wesoło”. Czas oczekiwania na występ młodych artystów umilił dzieciom p. Burmistrz, czytając im z wielką swadą i talentem aktorskim fragment książki G. Kasdepke „Mitologia dla dzieci” - „Początki bywają trudne”. Po powrocie do szkoły także starsi uczniowie zapisywali tytuły swoich książek na boisku.

Dzieciom i dorosłym bardzo spodobała się ta inicjatywa, czego wyrazem była ich wspaniała postawa. Widać było, że czytanie sprawia im prawdziwą przyjemność.

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.