Dzisiaj jest: 29 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria

Goleniowski Festiwal Radości 2024

poniedziałek, 10 marca 2014 12:15

Wymarzony koncert

Piękna i pięknie śpiewająca kobieta, znakomici instrumentaliści i wspaniała muzyka – czegóż więcej trzeba, by powiedzieć, że sobotni koncert Lesji Szulc był koncertem marzeń.

Nie tylko dla licznie przybyłej publiczności, ale także dla Lesji. Jak powiedziała, koncert z okazji Dnia Kobiet (8 marca) wymarzyła sobie przed rokiem. „Bo jestem kobietą, bo muzyka jest kobietą, bo publiczność jest kobietą”. Tym razem wielbiciele talentu lwowianki z urodzenia i goleniowianki z wyboru, mieli okazje poznać ją z innej strony. Śpiewająca dotychczas głównie folk (przede wszystkim ludową muzykę ukraińską w nowych aranżacjach), tym razem zaprezentowała się goleniowskiej publiczności w klimatach jazzowych, w których czuła się równie swobodnie co w folku.

Z towarzyszeniem instrumentalistów (piano – Aleksander Jastrząb, kontrabas – Krzysztof Ciesielski i perkusja – Marcin Osiecki) zaśpiewała Lesja kilkanaście piosenek w ojczystym języku, część z nich swojego autorstwa. Ale także wykonywaną podczas niedawnego koncertu charytatywnego „Sambę przed rozstaniem” z repertuaru Hanny Banaszak i „Tango Anawa” z repertuaru Marka Grechuty (z tekstem przetłumaczonym na język ukraiński).

Swingująca Lesja bardzo dobrze została odebrana przez publiczność, wyrazem czego był aplauz na stojąco i prośba o bisy. Drugi (piosenka o watrze) Lesja zadedykowała ofiarom kijowskiego Majdanu i dopominającej się o demokratyczne swobody Ukrainie.

Koncert został nagrany i być może ukaże się wkrótce płyta z tego koncertu.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.