Dzisiaj jest: 17 Kwietnia 2024 roku    |    Imieniny: Klara, Robert, Rudolf
środa, 02 stycznia 2019 10:43

Nowy Kulturomaniak

Na internetowych stronach Goleniowskiego Domu Kultury i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej jest już dostępny najnowszy numer informatora kulturalnego „Kulturomaniak”. Jeszcze dzisiaj, w poniedziałek 2 stycznia, będzie dostępny w wersji papierowej.

W Kulturomaniaku znajdziemy zapowiedzi wydarzeń kulturalnych planowanych na pierwsze cztery miesiące roku w Goleniowskim Domu Kultury i Miejskiej, Powiatowej Bibliotece Publicznej i Teatrze Brama. Jak zawsze, mają w czym wybierać i dzieci, i dorośli. Koncerty, spektakle, imprezy okolicznościowe, spotkania z ciekawymi i znanymi ludźmi – warto już dziś zaplanować swój kalendarz kulturalny.

Już w najbliższą niedzielę coroczny koncert kolęd i pastorałek, wykonywanych przez lubianych goleniowskich wykonawców. 10 marca wspólny koncert Józefa Skrzeka i Igora Gwadery, 30 marca koncert zespołu Micromusic Acoustic Trio, a 13 kwietnia koncert krakowskiego pieśniarza Janusza Radka.

Bardzo ciekawie wygląda kalendarz spotkań ze znanymi postaciami. Już 10 stycznia w Goleniowie będzie gościć Zbigniew Hołdys, 21 stycznia Hanna Suchocka, 13 lutego ks. Adam Boniecki, 20 lutego Jacek Fedorowicz, 7 marca Stanisław Janicki, 12 marca – Mariusz Szczygieł. Kolejne spotkania i kolejne znane nazwiska w przygotowaniu! :)

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.