Dzisiaj jest: 29 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria

Goleniowski Festiwal Radości 2024

wtorek, 29 maja 2012 11:35

Gmina dofinansowuje wakacje

Trzy gminne placówki - Goleniowski Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji - otrzymały z budżetu gminy dofinansowanie na organizację wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Największe dofinansowanie (19.995 zł) otrzymał GDK, który podczas wakacji będzie realizował na następujące zadania:

- półkolonie "Wakacyjna przygoda" - VII pięciodniowych turnusów w terminach 2 - 6 lipca, 9 - 13 lipca, 16 - 20 lipca, 30 lipca - 3 sierpnia, 6 - 10 sierpnia, 20 - 24 sierpnia, 27 - 31 sierpnia 2012 r.;
- warsztaty teatralne w Strzelewie prowadzone przez Teatr Brama, 6 - 16 lipca 2012 r.;
- udział ZPiT INA w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych w Finlandii (1 - 8.08. 2012) i Czechach (23 - 27.08.2012);
- udział ZPiT INA w warsztatach folklorystycznych w Golczewie (29 - 30.08.2012);
- podwórkowy turniej piłki nożnej na ul. Chopina, 17 sierpnia 2012 r.;
- akcja "Budujemy domki nasze", 27 - 29 sierpnia 2012 r.;
- udział wolontariuszy centrum Wolontariatu w warsztatach w Świnoujściu, 15 - 19 sierpnia 2012 r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna na organizowane w okresie od 2 do 27 lipca 2012 r.  Wakacje z biblioteką pod hasłem "Lato z muzyką, tańcem i plastyką" otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.900 zł. Zajęcia prowadzone będę w dwóch grupach wiekowych: I dla dzieci w wieku 6 do 9 lat, II - dla dzieci od 10 do 12 lat. Uczestnikom zaproponowane zostaną m. innymi zabawy ruchowe. Muzyczne, taneczne i plastyczne oraz gry edukacyjne i zręcznościowe.

Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia otwarte z żeglarstwa na Przystani w Lubczynie. Odbywać się one będą od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00 w terminach 2 - 6 oraz 9 - 13 lipca 2012 r. Na realizację tego zadania OSiR otrzymał dofinansowanie w wysokości 2500 zł.

Finansowe wsparcie dla gminnych instytucji kulturalnych i sportowych organizujących wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży jest w gminie Goleniów wieloletnią tradycją. Niezależnie od instytucji, o środki na organizację zajęć podczas wakacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe. W tym roku do podziału jest 105 tys. zł, termin składania wniosków upływa 1 czerwca 2012 r.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.