Dzisiaj jest: 29 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria

Goleniowski Festiwal Radości 2024

poniedziałek, 10 grudnia 2012 12:19

Wolontariusze i country

Blisko 40 wolontariuszy uhonorowanych zostało dyplomami i drobnymi upominkami podczas uroczystości zorganizowanej 8 grudnia 2012 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu. Tegoroczną imprezę na zlecenie Gminy Goleniów zorganizowało w stylu country Stowarzyszenie Brama Vitae. Poprowadzili ją Iwona Skotowska i Leszek Biały, a dyplomy i upominki wolontariuszom wręczali zastępca burmistrza Henryk Zajko oraz przewodniczący Rady Forum Organizacji Pozarządowych Mieczysław Bździuch.

W Gminie Goleniów działa aktualnie ponad 70 organizacji pozarządowych - zarówno  ogólnopolskie jak i lokalne. Zgodnie z tym, co ustalono podczas ostatniego spotkania organizacji, każda z nich mogła zgłosić do wyróżnienia jedną osobę. Zgłoszono 39 wolontariuszy. Poniżej podajemy listę osób nagrodzonych za szczególnie aktywną pracę w 2012 roku:

Anna Podlewska - Stowarzyszenie "Pro", Kazimierz Maj -  Stowarzyszenie Barnim, Anna Łunkiewicz - Klub Seniora Relaks, Zdzisław Emilianowicz - Związek  Inwalidów Wojennych RP, Natalia Grzyb - Stow. Goleniowskiej Siatkówki, Kazimiera Goc - Polski Czerwony Krzyż, Joanna Stanuch - Piotrowicz - Stowarzyszenie Niepokonani, Krzysztof Winiarski - MKS "Ina", Danuta Grotkowska - Stowarzyszenie Helenów, Marta Jacewicz - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Alicja Straszyńska - Polski Związek Niewidomych, Renata Ostoja-Hełczyńska - Uniwersytet III Wieku, Elżbieta Abramczyk - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji, Grzegorz Pejta - LUKS Promień Mosty, Stanisław Miczek - Stowarzyszenie. Brama Vitae, Krzysztof Szydłowski - Polski Komitet Pomocy Społecznej, Urszula Brzozowska - Klub Seniora Rytm, Witold Morawski - Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Andrzej Domaradzki - LUKS Duet, Ewa Boryszek - Stowarzyszenie Collegium Vocale, Jerzy Świderski - Stowarzyszenie Brydża Sportowego, Henryk Wesołowski - Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Paweł Borucki - OKS Helenów, Mariusz Nowak - Stowarzyszenie "Grodnica" Kliniska Wielkie, Katarzyna Woźniak - Stowarzyszenie "Zapiecek" Danowo, Waldemar Szarek - UKS Feniks Żdżary, Magdalena Skórzewska - UKS Leśnik, Zbigniew Fijałkowski - Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna, Iwona Kubiak - Stowarzyszenie "Sobótka" Mosty, Maria Komperda - Stowarzyszenie "Dąb" Burowo, Teresa Dołęga - Caritas przy parafii św. Katarzyny, Maria Nowak - Stow. Kobiet z Problemem Onkologicznym Ewa, Joanna Czajkowska-Lisiak - Związek Harcerstwa Polskiego, Łukasz Ogonowski - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Ewelina Jędrzejewska-Gietka, Paweł Szewczyk, Anna Mazur, Karolina Iwaniszyn i Małgorzata Lewandowska - Goleniowskie Centrum Wolontariatu.

Upominek muzyczny, adresowany do wszystkich wolontariuszy, stanowiły piosenki w wykonaniu Anny Rynkiewicz, Gabrieli Kowalskiej, Julii Małeckiej i Karoliny Połejko ze studia wokalnego GDK Doroty Gołębiowskiej oraz wiązanka melodii i tańców country w wykonaniu najstarszej grupy Zespołu Pieśni i tańca "Ina".

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.