Dzisiaj jest: 28 Maja 2023 roku    |    Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

Szkolenie dla ZAZ

Rozpoczęło się szkolenie osób niepełnosprawnych, które od stycznia 2019 mają być pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej. Gmina Goleniów otrzymała na to niezbędne środki, wybrano firmy mające przygotować przyszłych pracowników ZAZ.

Obecnie szkolonych jest 60 osób, ale trwa rekrutacja do drugiej grupy. Uczestnicy obu turnusów od stycznia przyszłego roku będą mieli możliwość podjęcia stałej pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który powstaje w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Przewiduje się zatrudnianie w zawodach kucharza, kelnera, introligatora, pracownika pralni, pracownika myjni samochodowej, sprzątacza, ogrodnika, potrzebni będą też ludzie do prac prostych (montaż, demontaż). Uczestnicy zajęć szkoleniowych mogą otrzymać stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, a każda osoba otrzyma niezbędne jej wsparcie w przygotowaniu do przyszłej pracy.
W goleniowskim ZAZ będzie pracować 115 osób niepełnosprawnych. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będą mieć oczywiście mieszkańcy Gminy Goleniów, ale jeśli okaże się, że chętnych do pracy będzie zbyt mało, ZAZ otworzy się na osoby niepełnosprawne z innych gmin, w których nie mają one możliwości znalezienia zatrudnienia. W najbliższy piątek w Nowogardzie odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób potencjalnie zainteresowanych pracą w ZAZ.
Zakład Aktywności Zawodowej jest szansą dla osób niepełnosprawnych na znalezienie stałej pracy dostosowanej do ich potrzeb i możliwości, połączonej z aktywną rehabilitacją pracowników. Praca, wynagrodzenie, kontakt z ludźmi, wreszcie odciążenie na kilka godzin dziennie rodzin od obowiązku zajmowania się niepełnosprawnymi – to niewątpliwe atuty nowej instytucji. Na pewno warto z tej szansy skorzystać.
Informacji na temat szkoleń dla przyszłych pracowników ZAZ udzielają panie Danuta Michalak i Joanna Łyszyk – pracownice OPS Goleniów (ul. Pocztowa 13, tel. 91 407 34 75).

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.