Dzisiaj jest: 20 Kwietnia 2024 roku    |    Imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
wtorek, 08 września 2015 09:01

W sprawie dworca

W środę 23 września o godz. 15.30 w Goleniowie odbędzie się spotkanie z autorami koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu obecnego dworca kolejowego. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani tematem.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 25 sierpnia 2015 12:01

Nadal można oglądać

Na dworcu kolejowym nie ma już ekspozycji projektów przebudowy dworca i okolicznych terenów. Ale główną część najlepszego projektu można obejrzeć w holu UGiM w Goleniowie.

Dział: Miasto i Gmina

Przedstawiamy materiał video z prezentacji przez Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Szczecin rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z Centrum Kultury.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 12 sierpnia 2015 11:11

Wystawa na dworcu

Od wtorku na goleniowskim dworcu prezentowane są prace przesłane na  konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej przyszłego centrum komunikacyjnego i centrum kulturalnego - wśród nich pięć finałowych. Prace prezentowane będą przez tydzień.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 10 sierpnia 2015 08:21

Projekt z doskonałą marką

W piątek 7 sierpnia ogłoszono wyniki konkursu architektonicznego na koncepcję budowy centrum komunikacyjnego i kulturalnego w Goleniowie. Wygrała go renomowana austriacka firma architektoniczna Riegler Riewe Architekten z Grazu.

Dział: Miasto i Gmina
czwartek, 30 lipca 2015 11:56

Zapraszamy na prezentację najlepszych prac

W piątek, 7 sierpnia br. o godz. 15.00, w sali sesyjnej UGiM w Goleniowie zostaną ogłoszone wyniki konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji komunikacyjnego węzła przesiadkowego w Goleniowie i powiązanego z nim centrum kultury.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 16 marca 2015 10:17

Co zamiast dworca?

W piątek, 13 marca br. ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w Goleniowie, wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym oraz Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. Konkurs rozpisany został przez szczeciński oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie Gminy Goleniów.

Dział: Miasto i Gmina

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.