Dzisiaj jest: 29 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria

Goleniowski Festiwal Radości 2024

środa, 12 sierpnia 2015 11:11

Wystawa na dworcu

Od wtorku na goleniowskim dworcu prezentowane są prace przesłane na  konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej przyszłego centrum komunikacyjnego i centrum kulturalnego - wśród nich pięć finałowych. Prace prezentowane będą przez tydzień.

Na planszach przedstawione są wizualizacje przestrzeni objętej opracowaniami oraz rysunki przedstawiające zagospodarowanie wnętrz budynków i terenu wokół nich. Zachęcamy do zapoznania się z pracami uznanymi przez sąd konkursowy za najciekawsze i najlepiej rozwiązujące postawione przed projektantami problemy. Konkurs wygrał projekt austriackiej firmy architektonicznej Riegler Riewe Architekten. Ta właśnie firma otrzyma zlecenie na opracowanie projektu budowlanego przyszłej inwestycji.

Warto zaznaczyć, że gmina Goleniów ma zagwarantowane pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa na budowę dworca kolejowego i autobusowego oraz zagospodarowanie terenu. Można się spodziewać, że środki finansowe na tę inwestycję będą do dyspozycji już na początku przyszłego roku. Budowa centrum kultury finansowana będzie z odrębnego źródła, zamiarem burmistrza Roberta Krupowicza jest znalezienie źródeł finansowania również poza budżetem gminy.

Pięć prac, które zakwalifikowały się do finału, można również obejrzeć na stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich - oddział w Szczecinie: szczecin.sarp.org.pl/goleniow.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.