Dzisiaj jest: 16 Stycznia 2021 roku    |    Imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

telefony covid 2020 12 21

poniedziałek, 10 grudnia 2012 12:11

Niepokonani 2012

W ostatni piątek (7 grudnia 2012 r.) Stowarzyszenie Niepokonani po raz czwarty zorganizowało koncert, w którym niepełnosprawni uczniowie wystąpili na profesjonalnej scenie przed dużą publicznością. Podobnie jak w latach ubiegłych, towarzyszyli im goleniowscy wokaliści i muzycy.

Jak powiedziała prowadząca koncert prezes Stowarzyszenia Marzanna Gąsior, koncert będący spełnieniem marzeń dla biorących w nim udział, rozpoczął się od inscenizacji o innymi spełnionym marzeniu kadry pedagogicznej, uczniów i ich rodziców - nowej szkole. A potem popłynęły ze sceny znane i lubiane przeboje w wykonaniu utalentowanych uczniów zespołu Szkół Specjalnych, których wspierali wokaliści Joanna Stanuch-Piotrowicz, Ola Szachniuk, Ewelina Orlon, Olga Lisińska i Marcin Styborski oraz zespół w składzie: Arek Kokeli, Paweł Grzesiuk, Mateusz Gracz i Jacek Gałkiewicz. Koncert wyreżyserowały Izabela Stanuch i Joanna Stanuch - Piotrowicz. A mógł się odbyć dzięki finansowemu wsparciu Gminy Goleniów.

Celem Stowarzyszenia Niepokonani jest praca na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego i można na jego działalność przeznaczać 1% podatku. W ubiegłym roku z tego tytułu na konto stowarzyszenia wpłynęło 5000 zł. Koncert był podziękowaniem za ten dar.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.