Dzisiaj jest: 26 Lutego 2020 roku    |    Imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława
piątek, 08 lutego 2013 08:19

Warsztaty Jakubowe

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Fundacji Szczecińska ma przyjemność zaprosić na bezpłatne warsztaty szkoleniowe w ramach projektu „RECreate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba”.

Projekt ma służyć ożywieniu idei wędrowania szlakiem św. Jakuba, który przebiega przez województwo zachodniopomorskie. Oferujemy jednodniowe warsztaty w wybranych miejscach na terenie naszego województwa – istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Szlaku (szczegółowy harmonogram w załączniku). Omówiona zostanie m.in. tematyka historii, idei i zasad funkcjonowania szlaków Jakubowych w Europie, motywów pielgrzymowania, korzyści wynikających z położenia na szlaku, istniejących walorów regionu i ich adaptacji dla potrzeb turysty-pielgrzyma.

Celem warsztatów jest:

1) podniesienie świadomości na temat idei i zasadach funkcjonowania szlaków - Dróg Świętego Jakuba w Europie (w wymiarze religijnym i turystycznym) oraz związanych z tym korzyści dla regionu i lokalnych podmiotów,
2) nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami funkcjonującymi przy Szlaku i wyłonienie liderów zapewniających funkcjonowanie i trwałość produktu,
3) aktywizacja w zakresie kreowania nowych produktów turystycznych wokół Szlaku, np. rozwoju oferty kulinarnej, rzemiosła, bazy noclegowej, w tym agroturystyki, uczestniczenia w wydarzeniach związanych ze Szlakiem (Jarmark Jakubowy, Europejskie Dni Dziedzictwa itp.).

Staranne przygotowanie się do wykreowania w naszym regionie nowego produktu turystycznego jest podstawą do efektywnego jego rozwoju w przyszłości.

Najbliższe szkolenia:

Szczecin - 15.02.2013 r. (piątek) w godz. 10:00 do 15:00
Świnoujście - 16.02.2013 r. (sobota) w godz. 10:00 do 15:00

W trakcie warsztatów organizatorzy zapewniają uczestnikom bezpłatny serwis kawowy. Wydane zostaną również zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie pdfformularza zgłoszeniowego do 10.02.2013 r. na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .'; document.write( '' ); document.write( addy_text42383 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zapraszmy również na strony internetowe dotyczące projektu:
http://www.turystyka.wzp.pl/wtgp/turystyka/projekt_-_europejski_szlak_kulturowy_-_droga_sw_jakuba.htm
http://www.re-create.pl/

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.