Dzisiaj jest: 20 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol
środa, 15 marca 2017 09:20

Wraca temat siedziby dla GDK

Wtorkowe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Goleniowie w dużej części było poświęcone stanowi infrastruktury służącej goleniowskiej kulturze. Rozmawiano o konkretnych lokalizacjach dla Goleniowskiego Domu Kultury.

Temat prezentował wiceburmistrz Tomasz Banach. Nie dyskutowano o potrzebie przeniesienia GDK z obecnej siedziby, bo to jest oczywiste dla wszystkich, którzy znają stan obiektu przy ul. Słowackiego. To techniczna ruina wymagająca kapitalnego remontu, w praktyce – budowy od podstaw.

Wiceburmistrz Banach przedstawił radnym dotychczas rozważane lokalizacje, m.in. działkę w pobliżu dworca kolejowego, amfiteatr, teren za biblioteką, plac przy obecnym Gimnazjum nr 1 oraz obszar obecnie zajmowany przez GDK. Trzy pierwsze pomysły są już z różnych względów przeszłością, w praktyce analizować można jedynie plac przy ul. Kilińskiego oraz teren przy ul. Słowackiego. I te dwie lokalizacje zostały dość szczegółowo przedstawione, ze wskazaniem zalet i wad.

Radni z Komisji Spraw Społecznych zawnioskowali, by burmistrz możliwie szybko przedstawił gruntowną analizę porównawczą obu lokalizacji GDK wraz z szacunkiem kosztów inwestycji przy ul. Kilińskiego i ul. Słowackiego. Burmistrz Robert Krupowicz niezwłocznie zleci przygotowanie stosownego dokumentu.

Podkreślić trzeba, że ewentualne wykorzystanie placu między obecnym Gimnazjum nr 1 a zakładem ENEA nie kolidowałoby z dotychczasową funkcją budynku szkolnego. Koncepcja zakłada równoległe funkcjonowanie szkoły podstawowej, a obok obiektu przeznaczonego na cele kulturalne. Rozważając inwestycję na terenie przy ul. Słowackiego trzeba natomiast wziąć pod uwagę konieczność przeniesienia GDK do tymczasowej siedziby na czas budowy.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.