Dzisiaj jest: 20 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol
piątek, 27 kwietnia 2018 09:33

Dlaczego wiaty?

W związku z dużym zainteresowaniem tematem trzech wiat, których budowa jest planowana w Miękowie, Kątach i Załomiu Burmistrz Gminy Goleniów przekazuje podstawowe informacje o tym projekcie.

Budowa wiat planowana jest w miejscowościach, które obecnie nie mają świetlic, a w związku z tym pomieszczeń, w których mogłyby się odbywać organizowane przez lokalne społeczności spotkania i wydarzenia. W wyniku uzgodnień z sołtysami i radami sołeckimi ustalono, że społecznościom wsi potrzebne są place z budowlami, które zapewniałyby ochronę przed wiatrem i deszczem, a jednocześnie dałyby się wykorzystywać w okresie wiosennych i jesiennych chłodów. To ustalenie wynika z faktu, że prawie wszystkie imprezy na wsiach organizowane są w okresie wiosny, lata i jesieni. Dlatego optymalne będą solidne wiaty, które da się wykorzystywać tak w upały (ochrona przed słońcem), jak i w dni chłodniejsze i deszczowe.

Zaplanowano więc budowę wiat o powierzchni ogólnej ok. 120 m kw, z instalacją wodną i elektryczną, wyposażone w system ogrzewania pozwalający wykorzystywać te obiekty w dni chłodniejsze. Ogrzewanie ma zapewnić kominek z systemem rozprowadzania ciepła pod posadzką. Wiaty mają być wyposażone w duże przesuwane drzwi, dające możliwość maksymalnego otwarcia obiektu w dni gorące oraz zamknięcia go w dni chłodne. Dach o konstrukcji z drewna klejonego, z pokryciem z blachy, ma mieć solidną warstwę termoizolacyjną, która ochroni użytkowników latem przed gorącem, a w dni chłodniejsze – przed zimnem.

Należy podkreślić, że wiaty mają być funkcjonalne, estetyczne i trwałe – ich okres użytkowania przewidziano na 50 lat. Projekt przewiduje wykonanie konstrukcji z drewna klejonego, a poszycia ścian z drewna zabezpieczonego przed ogniem i wpływami atmosferycznymi. Staną na betonowym fundamencie z ceglaną podmurówką. W przyszłości, po zakończeniu tzw. „okresu trwałości projektu” (o nim niżej) będzie można wykonać wewnętrzne docieplenie wiat, co uczyni z nich budynki możliwe do wykorzystania również zimą. Ważne, że bardzo niskie będą koszty eksploatacji, obciążające budżety sołectw w stopniu znacznie mniejszym, niż typowe świetlice wiejskie.

Projekt wykonała sprawdzona i wiarygodna pracownia projektowa. Gmina zadba, żeby wszystkie trzy obiekty zostały wykonane zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki budowlanej.

Dodać też trzeba, że budowa ma się odbyć z finansowym wsparciem z Lokalnej Grupy Działania – 425 tys. zł. Trzy sołectwa, które wybrano jako lokalizacje dla wiat wytypowano po przedstawieniu przez nie solidnego i bogatego planu wykorzystania obiektów. Można być pewnym, że obiekty nie będą stałe puste.

W zakończonym niedawno przetargu złożono tylko jedną ofertę, na kwotę nieco ponad miliona złotych za wszystkie trzy obiekty. Zakładany budżet wynosił 600 tys. zł, w tym 200 tys. z budżetu Gminy Goleniów. Rada Miejska w Goleniowie w ostatnią środę nie zgodziła się na zwiększenie budżetu inwestycji i chce przeprowadzenia ponownego przetargu. Przetarg zostanie wkrótce przeprowadzony. Burmistrz ma nadzieję, że tym razem finałem będzie podpisanie umowy z wykonawcą i wybudowanie wiat w Miękowie, Kątach i Załomiu.

Do pobrania: pdfProjekt budowlany - Budowa trzech wiat sezonowych w miejscowości Kąty, Miękowo, Załom, gmina Goleniów

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.