Dzisiaj jest: 21 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
piątek, 11 maja 2018 12:32

Spotkanie w sprawie ul. Lipowej

W czwartek po południu burmistrz Robert Krupowicz spotkał się z mieszkańcami Lubczyny. Głównym tematem była modernizacja stanowiącej własność powiatu ulicy Lipowej.

Generalny remont powiatowej ulicy zaplanowano jako inwestycję finansowaną przede wszystkim ze środków Gminy Goleniów. Gmina zleciła opracowanie dokumentacji budowlanej, zawarła porozumienie ze starostwem i zabezpieczyła w tegorocznym budżecie kwotę 8 mln zł, wynikającą z kosztorysu opracowanego w połowie ub. roku. Rolą starostwa było przeprowadzenie przetargu, wybranie wykonawcy i przeprowadzenie inwestycji przy wsparciu środkami z Programu Rozwoju Powiatowej i Gminnej Infrastruktury Drogowej (powiat pozyskał 3 mln zł).

W pierwszym przetargu wpłynęły dwie oferty, tańsza opiewała na kwotę 15,8 mln zł. Starostwo zwróciło się do Gminy Goleniów o wyasygnowanie brakującej kwoty; Rada Miejska odmówiła przyznania tych środków sugerując rozpisanie drugiego przetargu. Jedyna oferta złożona w ponownym postępowaniu została wyceniona na 15 724 320 zł. Do zbilansowania budżetu brakuje 4,75 mln zł. Można się spodziewać, że starostwo ponownie się zwróci do władz Gminy Goleniów o przekazanie brakującej kwoty.

Na spotkaniu, w którym uczestniczyło około trzydziestu mieszkańców Lubczyny burmistrz Robert Krupowicz przedstawił swój pogląd na sprawę remontu ul. Lipowej oraz planowane zamierzenia. Jego zdaniem gmina powinna przejąć ul. Lipową od powiatu i wziąć na siebie wszystkie obowiązki związane z modernizacją drogi i późniejszym jej utrzymywaniem. Jeśli Rada Miejska zgodzi się na przejęcie drogi, remont byłby możliwy w roku przyszłym, w oparciu o środki własne gminy oraz dofinansowanie z rządowego programu modernizacji dróg lokalnych; jest możliwe pozyskanie dofinansowania zdecydowanie większego, niż 3 mln przyznane w tym roku powiatowi. Burmistrz chciałby rozszerzyć zakres opracowania projektowego i zmodernizować całą ul. Plażową oraz rozwiązać problem braku miejsc parkingowych w Lubczynie – dotkliwy i wciąż narastający.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy Lubczyny oczekiwali jednak innego rozwiązania, sprowadzającego się do przekazania powiatowi brakującej kwoty (prawie 5 mln zł) oraz wykonania prac jeszcze w tym roku. Radny Łukasz Dykowski zaproponował, żeby o owe prawie 5 mln zmniejszyć kwotę przeznaczoną na budowę centrum komunikacyjnego w Goleniowie i uzupełnić w ten sposób budżet inwestycji w Lubczynie. Burmistrz Robert Krupowicz powiedział, że nie widzi takiej możliwości i nie złoży wniosku do Rady Miejskiej o dokonanie takiego przesunięcia. Wprawdzie pierwszy przetarg na wykonanie przebudowy dworca nie został rozstrzygnięty, ale trwają procedury mające doprowadzić do znalezienia wykonawcy i gmina musi mieć zabezpieczone na ten cel środki finansowe.

Burmistrz podkreślił, że remont ul. Lipowej pozostaje jednym z trzech priorytetów dotyczących Lubczyny. Dwie inwestycje (przebudowa mariny oraz budowa ścieżki rowerowej Lubczyna-Goleniów) już zostały zrealizowane, a z modernizacji ul. Lipowej nie zamierza rezygnować. Przypomniał, że gmina podjęła się tego zadania, choć ul. Lipowa jest własnością powiatu. Gmina wykonała wszystkie swoje zobowiązania: przygotowała na swój koszt dokumentację, zawarła porozumienie z powiatem i zarezerwowała w budżecie kwotę 8 mln zł. Gdyby nie nagły wzrost cen usług budowlanych mający miejsce w tym roku, inwestycja byłaby już w trakcie realizacji. Zagwarantował, że remont ul. Lipowej zostanie wykonany, choć jego zdaniem trzeba go przesunąć w czasie o około rok.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl