Dzisiaj jest: 27 Maja 2019 roku    |    Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
wtorek, 12 czerwca 2018 10:33

Odkomarzanie w Goleniowie

W dniach 14-15 czerwca 2018 r. na terenie Gminy Goleniów odbędą się zabiegi odkomarzania. Zabiegi wykona przedsiębiorstwo DEXA Sp. z o.o. z Jaworza. W przypadku niesprzyjającej pogody zabiegi mogą być wykonane w innych terminach.

Odkomarzanie zostanie przeprowadzone w miejscach poniżej wymienionych:

 • teren parku przy ul. Szczecińskiej w Goleniowie – pow. 6,5 ha,
 • teren wzdłuż Strumyka Goleniowskiego od ulicy Szkolnej do Szczecińskiej łącznie z zielenią obok sklepu Netto - pow. 1,7 ha,
 • teren zieleni miejskiej przy UGiM w Goleniowie – pow. 1,7 ha,
 • plac zabaw i planty przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Goleniowie – pow. 1 ha,
 • teren przy dworcu PKP w Goleniowie – pow. 0,5 ha,
 • teren wzdłuż rzeki Iny od ul. Kasprowicza do Kilińskiego łącznie z parkiem – pow. 1,15 ha,
 • teren placu targowego przy ul. Zielona Droga w Goleniowie – pow. 0,5 ha,
 • teren przy boisku sportowym pomiędzy ul Słowiańską a Barnima i Puszkina – pow. 0,3 ha,
 • teren położony nad jeziorem we wsi Czarna Łąka – pow. 3 ha,
 • teren ośrodka wodnego i plaży w Lubczynie – pow. 3,5 ha,
 • park przy ul. Szczecińskiej, Sportowej i M. Konopnickiej – pow. 0,54 ha,
 • las komunalny przy ul. Przestrzennej ( dz. nr 8,9,132/11- obr. nr 7, dz. nr 74,77/2 – obręb nr 6) – pow. 7,87 ha.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.