Dzisiaj jest: 23 Maja 2019 roku    |    Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
środa, 28 listopada 2018 11:07

iTAXI do dyspozycji

Zachęcamy seniorów mieszkających w Gminie Goleniów do korzystania z bezpłatnych przejazdów taksówką. Prosto i wygodnie można się dostać do urzędu, lekarza czy też odwiedzić groby bliskich na cmentarzu. Opłacana przez gminę taksówka zawiezie we wskazane miejsce na terenie gminy, a potem odwiezie do domu.

Jedyne kryteria uprawniające do skorzystania z tej usługi to zamieszkiwanie na terenie Gminy Goleniów oraz ukończone 70 lat. Nieistotne są dochody czy sytuacja życiowa seniora.

Taksówkę należy zamówić telefonicznie, dzwoniąc z trzydniowym wyprzedzeniem na numer 22 439 00 55. Dyspozytor przyjmie zlecenie, ustali godzinę wykonania usługi, a o umówionej porze pod dom podjedzie taksówka. Gdy potrzebę zgłosi osoba korzystająca z wózka inwalidzkiego, skierowany zostanie odpowiednio przystosowany samochód. Z usługą nie wiążą się żadne opłaty, korzystający z przewozu senior potwierdza jedynie kierowcy fakt wykonania zlecenia.

Zachęcamy seniorów do korzystania z tej możliwości transportu, a rodziny osób starszych do poinformowania ich o takiej możliwości.

W najbliższym czasie o dostępności usługi będą informować również księża podczas mszy. Mamy nadzieję na dotarcie do możliwie największej grupy seniorów.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.