Dzisiaj jest: 18 Czerwca 2019 roku    |    Imieniny: Elżbieta, Paula, Marek
czwartek, 20 grudnia 2018 09:56

Nowe linie komunikacji miejskiej

Dnia 07 stycznia 2019 r. zostaną uruchomione nowe linie bezpłatnej komunikacji miejskiej, tj.: linia nr 10 i linia nr 11. Są one zsynchronizowane z dwoma kursami w kierunku do i z Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy oraz do i z Zespołu Szkół nr 1 na ul. Niepodległości.

Ponadto zmianie uległy: kurs nr 4 w ramach linii nr 2A i kurs nr 2 w linii nr 3. Do kursu  4 w linii 2A dodano przystanek Komarowo (nie ma wpływu na dotychczasowe godziny odjazdów), a w linii nr 3 dodano przejazd z dworca PKS  (o 14:40) do Niepodległości ZSP (14:50) oraz z dworca PKS (o 15:47) do Komarowa (16:04).

Dzięki w/w zmianom bezpłatną komunikacją miejską objęte zostały następujące miejscowości: Zabród, Bolechowo, Stawno, Tarnówko, Danowo, Mosty, Burowo, Imno, Budno, Żółwia, Wierzchosław, Miękowo, Białuń, Żółwia Błoć, Komarowo.

Szczegóły na rozkładach jazdy:

pdfLinia nr 2A (DWORZEC PKS - GPP ŁOZIENICA - DWORZEC PKS) i 3 (OSIEDLE HELENÓW - PODAŃSKO - GOLENIÓW - KOMAROWO - GPP ŁOZIENICA)

pdfLinia nr 10 (GOLENIÓW - BOLECHOWO - STAWNO - TARNÓWKO - DANOWO - BUROWO - MOSTY - IMNO - BUDNO - ŻÓŁWIA)

pdfLinia nr 11 (GOLENIÓW - WIERZCHOSŁAW - MIĘKOWO - BIAŁUŃ - ŻÓŁWIA BŁOĆ)

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.