Dzisiaj jest: 18 Sierpnia 2019 roku    |    Imieniny: Helena, Ilona, Bogusław
piątek, 18 stycznia 2019 10:39

Noworoczne spotkanie w ZAZ

Tegoroczne spotkanie noworoczne na zaproszenie Burmistrza Gminy Goleniów odbyło się w czwartek 17 stycznia w Zakładzie Aktywności Zawodowej, działającym od trzech tygodni w Goleniowskim Parku Przemysłowym.

Nagrodę Specjalną „Barnim” burmistrz w tym roku przyznał miastu Goleniów, które obchodziło 750. rocznicę nadania mu praw miejskich. Statuetkę odebrał siedmioletni uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Goleniowie, Kornel Żyliński.

Wręczono również statuetki „Mecenasa” przedstawicielom firm, które w znaczący sposób wspierały różne lokalne przedsięwzięcia i inicjatywy. Nagrody trafiły do firm:Prime Cargo Poland Sp. z o.o., pani Doroty Malczyk – sklep „Pomidorek”, pana Lesława Pawłowskiego - firma „Leo”, Hotelu JF Duet, Piekarni Asprod, Restauracji Olimp, Bestseller Studios, Budimex SA oraz Stok Emballering Poland.

Spotkanie było również okazją do podziękowania osobom, które mocno były zaangażowane w proces tworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej.

Oprawę artystyczną stanowiły występy młodych goleniowskich wykonawców, uczniów szkół podstawowych. Finałem był półgodzinny koncert Jarosława Chilkiewicza i Wojciecha Cugowskiego, którzy wykonali kilkanaście piosenek polskich i znanych utworów zagranicznych.

Po części oficjalnej gości zaproszono na noworoczny toast oraz poczęstunek przygotowany przez pracowników ZAZ. Kto chciał, mógł też obejrzeć Zakład Aktywności Zawodowej.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.