Dzisiaj jest: 23 Października 2018 roku    |    Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna
czwartek, 14 grudnia 2017 19:36

Pomnik do liftingu

Byli żołnierze zawodowi chcą, by jak najszybciej wprowadzić zmiany w wyglądzie Pomnika Niepodległości na Placu Rotmistrza W. Pileckiego. Wnioskują o zmianę orła wieńczącego bryłę oraz usunięcie dat 1 września 1939 i 17 września 1939. Ich zdaniem daty upamiętniają klęski.

Pomnik rzeczywiście ma wygląd niezgodny z uchwałą Rady Miejskiej z 1994 roku. Załączony do uchwały szkic sugerował rzeźbę orła znacznie większą od zainstalowanej i nie przewidywał żadnych dat. Kulę z orłem zakupił prywatnie ówczesny wiceburmistrz P. Kołpaczyński, zaś dwie daty pojawiły się już po odsłonięciu pomnika, w nieznanych okolicznościach. Nie ma wątpliwości, że ktoś umieścił je samowolnie.
Temat modyfikacji wyglądu pomnika poruszono na czwartkowej sesji Rady Seniorów w Goleniowie. Wiceburmistrz Tomasz Banach zapewnił, że burmistrz Robert Krupowicz absolutnie nie jest przeciwny wprowadzeniu zmian, jednak wymaga to ponownej uchwały Rady Miejskiej, która ostatecznie zdecyduje o wyglądzie Pomnika Niepodległości. Im szybciej rada sprawą się zajmie, tym szybciej będzie można wprowadzić zmiany. Kombatanci zadeklarowali przeprowadzenie zbiórki społecznej na pokrycie kosztów nowej rzeźby orła i odnowienie napisu na pomniku.
Nie ma mowy o wyburzeniu Pomnika Niepodległości i zastępowanie go innym w roku 2018 – w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

3C2A7674

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.