Dzisiaj jest: 19 Stycznia 2019 roku    |    Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
wtorek, 19 grudnia 2017 13:05

Wiadukty prawdopodobnie w czerwcu

Dwa ważne wiadukty będą gotowe na przełomie czerwca i lipca 2018 r. Ze względu na pogodę i problemy organizacyjne nie uda się ich oddać do użytku w pierwotnie zakładanym terminie – w tym roku.

Konstrukcje wiaduktów na przedłużeniu ulicy Wolińskiej i w rejonie skrzyżowania koło Żółwiej Błoci są już gotowe. Prowadzone są prace ziemne przy budowie nasypów. Nie wiadomo, jaka będzie zima i czy da się wówczas prowadzić prace budowlane. Jak informuje p.  Maciej Kańkowski z goleniowskiego biura firmy Budimex (wykonawcy naszego odcinka drogi S6), najprawdopodobniej zakończenie budowy, próby obciążeniowe oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie to kwestia czerwca, najpóźniej początku lipca. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w lipcu będzie można bez kłopotu wyjechać z Goleniowa ulicą Wolińską, a ruch w kierunku Żółwiej Błoci będzie się odbywać nowym wiaduktem. Oddanie do użytku tego ostatniego pozwoli przystąpić do budowy węzła drogowego, który zastąpi obecne, niebezpieczne skrzyżowanie.

Wolinska

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.