Dzisiaj jest: 23 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Jerzy, Wojciech
środa, 10 stycznia 2018 11:02

Audyt po donosie do CBA

Pod koniec grudnia Rada Miejska w Goleniowie otrzymała pismo z Centralnego Biura Antykorupcyjnego informujące o wpłynięciu anonimu na temat domniemanych nieprawidłowości w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Goleniowie.

Kopię pisma (bez załączników) otrzymał Burmistrz Gminy Goleniów. Niezwłocznie spotkał się z radą nadzorczą PGK i polecił przeprowadzenie w firmie audytu, który ma sprawdzić zasadność zarzutów podnoszonych w anonimowym piśmie do CBA. Audyt powinna przeprowadzić zewnętrzna firma, niezwiązana dotąd w żaden sposób z gminną spółką. Obecnie trwa procedura wyłaniania wykonawcy tego zlecenia.
Burmistrz nie ma wiedzy o szczegółach zarzutów wskazanych w anonimowym piśmie. Do dzisiaj nie otrzymał od przewodniczącego Rady Miejskiej kopii anonimu przesłanego do biura Rady przez CBA. Gdy go otrzyma, firma przeprowadzająca audyt zostanie poinformowana o naturze zarzutów w celu dokładnego ich sprawdzenia. Wyniki postępowania kontrolnego zostaną przesłane do CBA.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl